Ang 1 to 100Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 58 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੮

Guru Granth Sahib Ang 58

Guru Granth Sahib Ang 58

Guru Granth Sahib Ang 58


Guru Granth Sahib Ang 58

ਭਾਈ ਰੇ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥

Bhaaee Rae Avar Naahee Mai Thhaao ||

O Siblings of Destiny, I have no other place to go.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੈ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Mai Dhhan Naam Nidhhaan Hai Gur Dheeaa Bal Jaao ||1|| Rehaao ||

The Guru has given me the Treasure of the Wealth of the Naam; I am a sacrifice to Him. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਗੁਰਮਤਿ ਪਤਿ ਸਾਬਾਸਿ ਤਿਸੁ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਉ ॥

Guramath Path Saabaas This This Kai Sang Milaao ||

The Guru’s Teachings bring honor. Blessed is He-may I meet and be with Him!

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੨ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥

This Bin Gharree N Jeevoo Bin Naavai Mar Jaao ||

Without Him, I cannot live, even for a moment. Without His Name, I die.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੨ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਟੇਕ ਟਿਕੀ ਘਰਿ ਜਾਉ ॥੨॥

Mai Andhhulae Naam N Veesarai Ttaek Ttikee Ghar Jaao ||2||

I am blind-may I never forget the Naam! Under His Protection, I shall reach my true home. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੩ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥

Guroo Jinaa Kaa Andhhulaa Chaelae Naahee Thaao ||

Those chaylaas, those devotees, whose spiritual teacher is blind, shall not find their place of rest.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੩ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸੁਆਉ ॥

Bin Sathigur Naao N Paaeeai Bin Naavai Kiaa Suaao ||

Without the True Guru, the Name is not obtained. Without the Name, what is the use of it all?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੩ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਆਇ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥੩॥

Aae Gaeiaa Pashhuthaavanaa Jio Sunnjai Ghar Kaao ||3||

People come and go, regretting and repenting, like crows in a deserted house. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੪ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਦੇਹੁਰੀ ਜਿਉ ਕਲਰ ਕੀ ਭੀਤਿ ॥

Bin Naavai Dhukh Dhaehuree Jio Kalar Kee Bheeth ||

Without the Name, the body suffers in pain; it crumbles like a wall of sand.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੫ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਤਬ ਲਗੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਚੁ ਨ ਚੀਤਿ ॥

Thab Lag Mehal N Paaeeai Jab Lag Saach N Cheeth ||

As long as Truth does not enter into the consciousness, the Mansion of the Lord’s Presence is not found.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੫ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਬਦਿ ਰਪੈ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ਨਿਰਬਾਣੀ ਪਦੁ ਨੀਤਿ ॥੪॥

Sabadh Rapai Ghar Paaeeai Nirabaanee Padh Neeth ||4||

Attuned to the Shabad, we enter our home, and obtain the Eternal State of Nirvaanaa. ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੫ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਹਉ ਗੁਰ ਪੂਛਉ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਕਾਰ ਕਮਾਉ ॥

Ho Gur Pooshho Aapanae Gur Pushh Kaar Kamaao ||

I ask my Guru for His Advice, and I follow the Guru’s Advice.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੬ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁਖੁ ਜਲਿ ਜਾਉ ॥

Sabadh Salaahee Man Vasai Houmai Dhukh Jal Jaao ||

With the Shabads of Praise abiding in the mind, the pain of egotism is burnt away.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੫:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੬ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਮਿਲਾਵੜਾ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਉ ॥੫॥

Sehajae Hoe Milaavarraa Saachae Saach Milaao ||5||

We are intuitively united with Him, and we meet the Truest of the True. ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੫:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੭ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਤਜਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

Sabadh Rathae Sae Niramalae Thaj Kaam Krodhh Ahankaar ||

Those who are attuned to the Shabad are spotless and pure; they renounce sexual desire, anger, selfishness and conceit.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੬:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੭ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਹਰਿ ਰਾਖਹਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥

Naam Salaahan Sadh Sadhaa Har Raakhehi Our Dhhaar ||

They sing the Praises of the Naam, forever and ever; they keep the Lord enshrined within their hearts.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੬:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੮ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥

So Kio Manahu Visaareeai Sabh Jeeaa Kaa Aadhhaar ||6||

How could we ever forget Him from our minds? He is the Support of all beings. ||6||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੬:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੮ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋ ਮਰਿ ਰਹੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥

Sabadh Marai So Mar Rehai Fir Marai N Dhoojee Vaar ||

One who dies in the Shabad is beyond death, and shall never die again.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੭:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੯ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥

Sabadhai Hee Thae Paaeeai Har Naamae Lagai Piaar ||

Through the Shabad, we find Him, and embrace love for the Name of the Lord.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੭:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੯ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੭॥

Bin Sabadhai Jag Bhoolaa Firai Mar Janamai Vaaro Vaar ||7||

Without the Shabad, the world is deceived; it dies and is reborn, over and over again. ||7||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੭:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੦ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਸਭ ਸਾਲਾਹੈ ਆਪ ਕਉ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੀ ਹੋਇ ॥

Sabh Saalaahai Aap Ko Vaddahu Vaddaeree Hoe ||

All praise themselves, and call themselves the greatest of the great.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੮:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੦ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੀਐ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ॥

Gur Bin Aap N Cheeneeai Kehae Sunae Kiaa Hoe ||

Without the Guru, one’s self cannot be known. By merely speaking and listening, what is accomplished?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੮:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੧ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥

Naanak Sabadh Pashhaaneeai Houmai Karai N Koe ||8||8||

O Nanak, one who realizes the Shabad does not act in egotism. ||8||8||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੮) ੮:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੧ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Sireeraag Mehalaa 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੮

ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ ਜੋਬਨੁ ਬਾਦਿ ਖੁਆਰੁ ॥

Bin Pir Dhhan Seegaareeai Joban Baadh Khuaar ||

Without her Husband, the soul-bride’s youth and ornaments are useless and wretched.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੨ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਨਾ ਮਾਣੇ ਸੁਖਿ ਸੇਜੜੀ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਬਾਦਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥

Naa Maanae Sukh Saejarree Bin Pir Baadh Seegaar ||

She does not enjoy the pleasure of His Bed; without her Husband, her ornaments are absurd.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੩ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਦੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਘਰਿ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥

Dhookh Ghano Dhohaaganee Naa Ghar Saej Bhathaar ||1||

The discarded bride suffers terrible pain; her Husband does not come to the bed of her home. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੩ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

Man Rae Raam Japahu Sukh Hoe ||

O mind, meditate on the Lord, and find peace.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੩ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bin Gur Praem N Paaeeai Sabadh Milai Rang Hoe ||1|| Rehaao ||

Without the Guru, love is not found. United with the Shabad, happiness is found. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੪ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਵਰੁ ਸਹਜਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥

Gur Saevaa Sukh Paaeeai Har Var Sehaj Seegaar ||

Serving the Guru, she finds peace, and her Husband Lord adorns her with intuitive wisdom.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੪ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਸਚਿ ਮਾਣੇ ਪਿਰ ਸੇਜੜੀ ਗੂੜਾ ਹੇਤੁ ਪਿਆਰੁ ॥

Sach Maanae Pir Saejarree Goorraa Haeth Piaar ||

Truly, she enjoys the Bed of her Husband, through her deep love and affection.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੫ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿ ਸਿਞਾਣੀਐ ਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਗੁਣ ਚਾਰੁ ॥੨॥

Guramukh Jaan Sinjaaneeai Gur Maelee Gun Chaar ||2||

As Gurmukh, she comes to know Him. Meeting with the Guru, she maintains a virtuous lifestyle. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੫ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਚਿ ਮਿਲਹੁ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਪਿਰਿ ਮੋਹੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥

Sach Milahu Var Kaamanee Pir Mohee Rang Laae ||

Through Truth, meet your Husband Lord, O soul-bride. Enchanted by your Husband, enshrine love for Him.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੬ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਚਿ ਵਿਗਸਿਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

Man Than Saach Vigasiaa Keemath Kehan N Jaae ||

Your mind and body shall blossom forth in Truth. The value of this cannot be described.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੬ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਵਰੁ ਘਰਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੩॥

Har Var Ghar Sohaaganee Niramal Saachai Naae ||3||

The soul-bride finds her Husband Lord in the home of her own being; she is purified by the True Name. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੭ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੂਆ ਜੇ ਮਰੈ ਤਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਰਿ ॥

Man Mehi Manooaa Jae Marai Thaa Pir Raavai Naar ||

If the mind within the mind dies, then the Husband ravishes and enjoys His bride.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੭ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਇਕਤੁ ਤਾਗੈ ਰਲਿ ਮਿਲੈ ਗਲਿ ਮੋਤੀਅਨ ਕਾ ਹਾਰੁ ॥

Eikath Thaagai Ral Milai Gal Motheean Kaa Haar ||

They are woven into one texture, like pearls on a necklace around the neck.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੮ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੰਤ ਸਭਾ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥੪॥

Santh Sabhaa Sukh Oopajai Guramukh Naam Adhhaar ||4||

In the Society of the Saints, peace wells up; the Gurmukhs take the Support of the Naam. ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੮ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਖਿਨਿ ਖਪੈ ਖਿਨੁ ਆਵੈ ਖਿਨੁ ਜਾਇ ॥

Khin Mehi Oupajai Khin Khapai Khin Aavai Khin Jaae ||

In an instant, one is born, and in an instant, one dies. In an instant one comes, and in an instant one goes.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੯ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ਰਵਿ ਰਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਇ ॥

Sabadh Pashhaanai Rav Rehai Naa This Kaal Santhaae ||

One who recognizes the Shabad merges into it, and is not afflicted by death.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੯) ੫:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮ ਪੰ. ੧੯ 
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *