Ang 1 to 100Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 49 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੯

Guru Granth Sahib Ang 49

Guru Granth Sahib Ang 49

Guru Granth Sahib Ang 49


Guru Granth Sahib Ang 49

ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥

Santhaa Sangath Man Vasai Prabh Preetham Bakhasindh ||

In the Society of the Saints, God, the Beloved, the Forgiver, comes to dwell within the mind.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੮) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਸੋਈ ਰਾਜ ਨਰਿੰਦੁ ॥੨॥

Jin Saeviaa Prabh Aapanaa Soee Raaj Narindh ||2||

One who has served his God is the emperor of kings||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੮) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਅਉਸਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਣ ਰਮਣ ਜਿਤੁ ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥

Aousar Har Jas Gun Raman Jith Kott Majan Eisanaan ||

This is the time to speak and sing the Praise and the Glory of God, which brings the merit of millions of cleansing and purifying baths.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੮) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਗੁਣਵਤੀ ਕੋਇ ਨ ਪੁਜੈ ਦਾਨੁ ॥

Rasanaa Oucharai Gunavathee Koe N Pujai Dhaan ||

The tongue which chants these Praises is worthy; there is no charity equal to this.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੮) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸੈ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥

Dhrisatt Dhhaar Man Than Vasai Dhaeiaal Purakh Miharavaan ||

Blessing us with His Glance of Grace, the Kind and Compassionate, All-powerful Lord comes to dwell within the mind and body.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੮) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਧਨੁ ਤਿਸ ਦਾ ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੩॥

Jeeo Pindd Dhhan This Dhaa Ho Sadhaa Sadhaa Kurabaan ||3||

My soul, body and wealth are His. Forever and ever, I am a sacrifice to Him. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੮) ੩:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਜੋ ਮੇਲਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥

Miliaa Kadhae N Vishhurrai Jo Maeliaa Karathaar ||

One whom the Creator Lord has met and joined to Himself shall never again be separated.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੮) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਦਾਸਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟਿਆ ਸਾਚੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ॥

Dhaasaa Kae Bandhhan Kattiaa Saachai Sirajanehaar ||

The True Creator Lord breaks the bonds of His slave.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੮) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਭੂਲਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇਓਨੁ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨ ਬੀਚਾਰਿ ॥

Bhoolaa Maarag Paaeioun Gun Avagun N Beechaar ||

The doubter has been put back on the path; his merits and demerits have not been considered.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੮) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿ ਸਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੧੮॥੮੮॥

Naanak This Saranaagathee J Sagal Ghattaa Aadhhaar ||4||18||88||

Nanak seeks the Sanctuary of the One who is the Support of every heart. ||4||18||88||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੮) ੪:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sireeraag Mehalaa 5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੯

ਰਸਨਾ ਸਚਾ ਸਿਮਰੀਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

Rasanaa Sachaa Simareeai Man Than Niramal Hoe ||

With your tongue, repeat the True Name, and your mind and body shall become pure.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਕ ਅਗਲੇ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

Maath Pithaa Saak Agalae This Bin Avar N Koe ||

Your mother and father and all your relations-without Him, there are none at all.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਚਸਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋਇ ॥੧॥

Mihar Karae Jae Aapanee Chasaa N Visarai Soe ||1||

If God Himself bestows His Mercy, then He is not forgotten, even for an instant. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚਾ ਸੇਵਿ ਜਿਚਰੁ ਸਾਸੁ ॥

Man Maerae Saachaa Saev Jichar Saas ||

O my mind, serve the True One, as long as you have the breath of life.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਸਭ ਕੂੜੁ ਹੈ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bin Sachae Sabh Koorr Hai Anthae Hoe Binaas ||1|| Rehaao ||

Without the True One, everything is false; in the end, all shall perish. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

Saahib Maeraa Niramalaa This Bin Rehan N Jaae ||

My Lord and Master is Immaculate and Pure; without Him, I cannot even survive.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੁਖ ਅਤਿ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥

Maerai Man Than Bhukh Ath Agalee Koee Aan Milaavai Maae ||

Within my mind and body, there is such a great hunger; if only someone would come and unite me with Him, O my mother!

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆ ਸਹ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥

Chaarae Kunddaa Bhaaleeaa Seh Bin Avar N Jaae ||2||

I have searched the four corners of the world-without our Husband Lord, there is no other place of rest. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ਜੋ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥

This Aagai Aradhaas Kar Jo Maelae Karathaar ||

Offer your prayers to Him, who shall unite you with the Creator.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਭੰਡਾਰੁ ॥

Sathigur Dhaathaa Naam Kaa Pooraa Jis Bhanddaar ||

The True Guru is the Giver of the Naam; His Treasure is perfect and overflowing.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੩॥

Sadhaa Sadhaa Saalaaheeai Anth N Paaraavaar ||3||

Forever and ever, praise the One, who has no end or limitation. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਪਰਵਦਗਾਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਤ ਅਨੇਕ ॥

Paravadhagaar Saalaaheeai Jis Dhae Chalath Anaek ||

Praise God, the Nurturer and Cherisher; His Wondrous Ways are unlimited.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਏਹਾ ਮਤਿ ਵਿਸੇਖ ॥

Sadhaa Sadhaa Aaraadhheeai Eaehaa Math Visaekh ||

Forever and ever, worship and adore Him; this is the most wonderful wisdom.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮਨਿ ਤਨਿ ਮਿਠਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਨਾਨਕ ਲੇਖ ॥੪॥੧੯॥੮੯॥

Man Than Mithaa This Lagai Jis Masathak Naanak Laekh ||4||19||89||

O Nanak, God’s Flavor is sweet to the minds and bodies of those who have such blessed destiny written on their foreheads. ||4||19||89||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੯) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sireeraag Mehalaa 5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੯

ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਮਿਲਿ ਭਾਈਹੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥

Santh Janahu Mil Bhaaeeho Sachaa Naam Samaal ||

Meet with the humble Saints, O Siblings of Destiny, and contemplate the True Name.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਤੋਸਾ ਬੰਧਹੁ ਜੀਅ ਕਾ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਲਿ ॥

Thosaa Bandhhahu Jeea Kaa Aithhai Outhhai Naal ||

For the journey of the soul, gather those supplies which will go with you here and hereafter.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਅਪਣੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥

Gur Poorae Thae Paaeeai Apanee Nadhar Nihaal ||

These are obtained from the Perfect Guru, when God bestows His Glance of Grace.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ॥੧॥

Karam Paraapath This Hovai Jis No Haae Dhaeiaal ||1||

Those unto whom He is Merciful, receive His Grace. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੧:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

Maerae Man Gur Jaevadd Avar N Koe ||

O my mind, there is no other as great as the Guru.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਦੂਜਾ ਥਾਉ ਨ ਕੋ ਸੁਝੈ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhoojaa Thhaao N Ko Sujhai Gur Maelae Sach Soe ||1|| Rehaao ||

I cannot imagine any other place. The Guru leads me to meet the True Lord. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਤਿਸੁ ਮਿਲੇ ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਡਿਠਾ ਜਾਇ ॥

Sagal Padhaarathh This Milae Jin Gur Ddithaa Jaae ||

Those who go to see the Guru obtain all treasures.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਿਨ ਮਨੁ ਲਗਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਇ ॥

Gur Charanee Jin Man Lagaa Sae Vaddabhaagee Maae ||

Those whose minds are attached to the Guru’s Feet are very fortunate, O my mother.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥

Gur Dhaathaa Samarathh Gur Gur Sabh Mehi Rehiaa Samaae ||

The Guru is the Giver, the Guru is All-powerful. The Guru is All-pervading, contained amongst all.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਡੁਬਦਾ ਲਏ ਤਰਾਇ ॥੨॥

Gur Paramaesar Paarabreham Gur Ddubadhaa Leae Tharaae ||2||

The Guru is the Transcendent Lord, the Supreme Lord God. The Guru lifts up and saves those who are drowning. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਕਿਤੁ ਮੁਖਿ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥

Kith Mukh Gur Saalaaheeai Karan Kaaran Samarathh ||

How shall I praise the Guru, the All-powerful Cause of causes?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸੇ ਮਥੇ ਨਿਹਚਲ ਰਹੇ ਜਿਨ ਗੁਰਿ ਧਾਰਿਆ ਹਥੁ ॥

Sae Mathhae Nihachal Rehae Jin Gur Dhhaariaa Hathh ||

Those, upon whose foreheads the Guru has placed His Hand, remain steady and stable.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

ਗੁਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆਲਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ ॥

Gur Anmrith Naam Peeaaliaa Janam Maran Kaa Pathh ||

The Guru has led me to drink in the Ambrosial Nectar of the Naam, the Name of the Lord; He has released me from the cycle of birth and death.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੇਵਿਆ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਦੁਖ ਲਥੁ ॥੩॥

Gur Paramaesar Saeviaa Bhai Bhanjan Dhukh Lathh ||3||

I serve the Guru, the Transcendent Lord, the Dispeller of fear; my suffering has been taken away. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੯੦) ੩:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੯ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *