Ang 1 to 100Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 47 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭

Guru Granth Sahib Ang 47

Guru Granth Sahib Ang 47

Guru Granth Sahib Ang 47


Guru Granth Sahib Ang 47

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਤਿ ਧ੍ਰਿਗੁ ਸੁਖੀ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Maaeiaa Moh Pareeth Dhhrig Sukhee N Dheesai Koe ||1|| Rehaao ||

Cursed is emotional attachment and love of Maya; no one is seen to be at peace. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤੁ ਨਿਰਮਲੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥

Dhaanaa Dhaathaa Seelavanth Niramal Roop Apaar ||

God is Wise, Giving, Tender-hearted, Pure, Beautiful and Infinite.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤਿ ਵਡਾ ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ ॥

Sakhaa Sehaaee Ath Vaddaa Oochaa Vaddaa Apaar ||

He is our Companion and Helper, Supremely Great, Lofty and Utterly Infinite.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਬਾਲਕੁ ਬਿਰਧਿ ਨ ਜਾਣੀਐ ਨਿਹਚਲੁ ਤਿਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ॥

Baalak Biradhh N Jaaneeai Nihachal This Dharavaar ||

He is not known as young or old; His Court is Steady and Stable.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜੋ ਮੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥

Jo Mangeeai Soee Paaeeai Nidhhaaraa Aadhhaar ||2||

Whatever we seek from Him, we receive. He is the Support of the unsupported. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਜਿਸੁ ਪੇਖਤ ਕਿਲਵਿਖ ਹਿਰਹਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹੋਵੈ ਸਾਂਤਿ ॥

Jis Paekhath Kilavikh Hirehi Man Than Hovai Saanth ||

Seeing Him, our evil inclinations vanish; mind and body become peaceful and tranquil.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਇਕ ਮਨਿ ਏਕੁ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਹਿ ਭਰਾਂਤਿ ॥

Eik Man Eaek Dhhiaaeeai Man Kee Laahi Bharaanth ||

With one-pointed mind, meditate on the One Lord, and the doubts of your mind will be dispelled.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਨਵਤਨੁ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੀ ਦਾਤਿ ॥

Gun Nidhhaan Navathan Sadhaa Pooran Jaa Kee Dhaath ||

He is the Treasure of Excellence, the Ever-fresh Being. His Gift is Perfect and Complete.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਦਿਨੁ ਵਿਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਤਿ ॥੩॥

Sadhaa Sadhaa Aaraadhheeai Dhin Visarahu Nehee Raath ||3||

Forever and ever, worship and adore Him. Day and night, do not forget Him. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੩:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥

Jin Ko Poorab Likhiaa Thin Kaa Sakhaa Govindh ||

One whose destiny is so pre-ordained, obtains the Lord of the Universe as his Companion.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਜਿੰਦੁ ॥

Than Man Dhhan Arapee Sabho Sagal Vaareeai Eih Jindh ||

I dedicate my body, mind, wealth and all to Him. I totally sacrifice my soul to Him.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਰਿ ਸਦ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਰਵਿੰਦੁ ॥

Dhaekhai Sunai Hadhoor Sadh Ghatt Ghatt Breham Ravindh ||

Seeing and hearing, He is always close at hand. In each and every heart, God is pervading.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਅਕਿਰਤਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥

Akirathaghanaa No Paaladhaa Prabh Naanak Sadh Bakhasindh ||4||13||83||

Even the ungrateful ones are cherished by God. O Nanak, He is forever the Forgiver. ||4||13||83||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੩) ੪:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sireeraag Mehalaa 5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਆ ਰਖਿਆ ਸਹਜਿ ਸਵਾਰਿ ॥

Man Than Dhhan Jin Prabh Dheeaa Rakhiaa Sehaj Savaar ||

This mind, body and wealth were given by God, who naturally adorns us.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਥਾਪਿਆ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

Sarab Kalaa Kar Thhaapiaa Anthar Joth Apaar ||

He has blessed us with all our energy, and infused His Infinite Light deep within us.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰੀਐ ਅੰਤਰਿ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੧॥

Sadhaa Sadhaa Prabh Simareeai Anthar Rakh Our Dhhaar ||1||

Forever and ever, meditate in remembrance on God; keep Him enshrined in your heart. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

Maerae Man Har Bin Avar N Koe ||

O my mind, without the Lord, there is no other at all.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੁ ਦੂਖੁ ਨ ਵਿਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Prabh Saranaaee Sadhaa Rahu Dhookh N Viaapai Koe ||1|| Rehaao ||

Remain in God’s Sanctuary forever, and no suffering shall afflict you. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥

Rathan Padhaarathh Maanakaa Sueinaa Rupaa Khaak ||

Jewels, treasures, pearls, gold and silver-all these are just dust.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪਾ ਕੂੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ ॥

Maath Pithaa Suth Bandhhapaa Koorrae Sabhae Saak ||

Mother, father, children and relatives-all relations are false.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਈ ਮਨਮੁਖ ਪਸੁ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥

Jin Keethaa Thisehi N Jaanee Manamukh Pas Naapaak ||2||

The self-willed manmukh is an insulting beast; he does not acknowledge the One who created him. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਣੈ ਦੂਰਿ ॥

Anthar Baahar Rav Rehiaa This No Jaanai Dhoor ||

The Lord is pervading within and beyond, and yet people think that He is far away.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੀ ਰਚਿ ਰਹਿਆ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਕੂਰਿ ॥

Thrisanaa Laagee Rach Rehiaa Anthar Houmai Koor ||

They are engrossed in clinging desires; within their hearts there is ego and falsehood.


ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਆਵਹਿ ਵੰਞਹਿ ਪੂਰ ॥੩॥

Bhagathee Naam Vihooniaa Aavehi Vannjehi Poor ||3||

Without devotion to the Naam, crowds of people come and go. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਣਹਾਰ ਜੀਅ ਜੰਤ ਕਰਿ ਦਇਆ ॥

Raakh Laehu Prabh Karanehaar Jeea Janth Kar Dhaeiaa ||

Please preserve Your beings and creatures, God; O Creator Lord, please be merciful!

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਬਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕੋਇ ਨ ਰਖਨਹਾਰੁ ਮਹਾ ਬਿਕਟ ਜਮ ਭਇਆ ॥

Bin Prabh Koe N Rakhanehaar Mehaa Bikatt Jam Bhaeiaa ||

Without God, there is no saving grace. The Messenger of Death is cruel and unfeeling.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰਉ ਕਰਿ ਅਪੁਨੀ ਹਰਿ ਮਇਆ ॥੪॥੧੪॥੮੪॥

Naanak Naam N Veesaro Kar Apunee Har Maeiaa ||4||14||84||

O Nanak, may I never forget the Naam! Please bless me with Your Mercy, Lord! ||4||14||84||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੪) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sireeraag Mehalaa 5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭

ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰੂਪ ਮੈ ਦੇਸੁ ॥

Maeraa Than Ar Dhhan Maeraa Raaj Roop Mai Dhaes ||

“My body and my wealth; my ruling power, my beautiful form and country-mine!”

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੫) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਬਨਿਤਾ ਅਨੇਕ ਬਹੁਤੁ ਰੰਗ ਅਰੁ ਵੇਸ ॥

Suth Dhaaraa Banithaa Anaek Bahuth Rang Ar Vaes ||

You may have children, a wife and many mistresses; you may enjoy all sorts of pleasures and fine clothes.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੫) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਨ ਵਸਈ ਕਾਰਜਿ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖਿ ॥੧॥

Har Naam Ridhai N Vasee Kaaraj Kithai N Laekh ||1||

And yet, if the Name of the Lord does not abide within the heart, none of it has any use or value. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੫) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥

Maerae Man Har Har Naam Dhhiaae ||

O my mind, meditate on the Name of the Lord, Har, Har.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੫) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਸੰਗਤਿ ਨਿਤ ਸਾਧ ਕੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kar Sangath Nith Saadhh Kee Gur Charanee Chith Laae ||1|| Rehaao ||

Always keep the Company of the Holy, and focus your consciousness on the Feet of the Guru. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੫) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਧਿਆਈਐ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥

Naam Nidhhaan Dhhiaaeeai Masathak Hovai Bhaag ||

Those who have such blessed destiny written on their foreheads meditate on the Treasure of the Naam.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੫) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੀਅਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥

Kaaraj Sabh Savaareeahi Gur Kee Charanee Laag ||

All their affairs are brought to fruition, holding onto the Guru’s Feet.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੫) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਗੁ ॥੨॥

Houmai Rog Bhram Katteeai Naa Aavai Naa Jaag ||2||

The diseases of ego and doubt are cast out; they shall not come and go in reincarnation. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੫) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

ਕਰਿ ਸੰਗਤਿ ਤੂ ਸਾਧ ਕੀ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਉ ॥

Kar Sangath Thoo Saadhh Kee Athasath Theerathh Naao ||

Let the Saadh Sangat, the Company of the Holy, be your cleansing baths at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੫) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰੇ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥

Jeeo Praan Man Than Harae Saachaa Eaehu Suaao ||

Your soul, breath of life, mind and body shall blossom forth in lush profusion; this is the true purpose of life.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੮੫) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *