Ang 1 to 100Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 43 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੩

Guru Granth Sahib Ang 43

Guru Granth Sahib Ang 43

Guru Granth Sahib Ang 43


Guru Granth Sahib Ang 43

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sireeraag Mehalaa 5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੩

ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪਪੋਲੀਐ ਵਿਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਿ ॥

Bhalakae Outh Papoleeai Vin Bujhae Mugadhh Ajaan ||

Arising each day, you cherish your body, but you are idiotic, ignorant and without understanding.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਣਿ ॥

So Prabh Chith N Aaeiou Shhuttaigee Baebaan ||

You are not conscious of God, and your body shall be cast into the wilderness.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣਿ ॥੧॥

Sathigur Saethee Chith Laae Sadhaa Sadhaa Rang Maan ||1||

Focus your consciousness on the True Guru; you shall enjoy bliss forever and ever. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣਿ ॥

Praanee Thoon Aaeiaa Laahaa Lain ||

O mortal, you came here to earn a profit.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਲਗਾ ਕਿਤੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Lagaa Kith Kufakarrae Sabh Mukadhee Chalee Rain ||1|| Rehaao ||

What useless activities are you attached to? Your life-night is coming to its end. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪੰਖੀਆ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥

Kudham Karae Pas Pankheeaa Dhisai Naahee Kaal ||

The animals and the birds frolic and play-they do not see death.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਓਤੈ ਸਾਥਿ ਮਨੁਖੁ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥

Outhai Saathh Manukh Hai Faathhaa Maaeiaa Jaal ||

Mankind is also with them, trapped in the net of Maya.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਅਹਿ ਜਿ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੨॥

Mukathae Saeee Bhaaleeahi J Sachaa Naam Samaal ||2||

Those who always remember the Naam, the Name of the Lord, are considered to be liberated. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਜੋ ਘਰੁ ਛਡਿ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

Jo Ghar Shhadd Gavaavanaa So Lagaa Man Maahi ||

That dwelling which you will have to abandon and vacate-you are attached to it in your mind.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਤੁਧੁ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹਿ ॥

Jithhai Jaae Thudhh Varathanaa This Kee Chinthaa Naahi ||

And that place where you must go to dwell-you have no regard for it at all.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਨਿਕਲੇ ਜਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥੩॥

Faathhae Saeee Nikalae J Gur Kee Pairee Paahi ||3||

Those who fall at the Feet of the Guru are released from this bondage. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਕੋਈ ਰਖਿ ਨ ਸਕਈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨ ਦਿਖਾਇ ॥

Koee Rakh N Sakee Dhoojaa Ko N Dhikhaae ||

No one else can save you-don’t look for anyone else.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲਿ ਕੈ ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਇ ॥

Chaarae Kunddaa Bhaal Kai Aae Paeiaa Saranaae ||

I have searched in all four directions; I have come to find His Sanctuary.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਪਾਤਿਸਾਹਿ ਡੁਬਦਾ ਲਇਆ ਕਢਾਇ ॥੪॥੩॥੭੩॥

Naanak Sachai Paathisaahi Ddubadhaa Laeiaa Kadtaae ||4||3||73||

O Nanak, the True King has pulled me out and saved me from drowning! ||4||3||73||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੩) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sireeraag Mehalaa 5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੩

ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥

Gharree Muhath Kaa Paahunaa Kaaj Savaaranehaar ||

For a brief moment, man is a guest of the Lord; he tries to resolve his affairs.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਮਾਇਆ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪਿਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰੁ ॥

Maaeiaa Kaam Viaapiaa Samajhai Naahee Gaavaar ||

Engrossed in Maya and sexual desire, the fool does not understand.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਉਠਿ ਚਲਿਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਰਿਆ ਵਸਿ ਜੰਦਾਰ ॥੧॥

Outh Chaliaa Pashhuthaaeiaa Pariaa Vas Jandhaar ||1||

He arises and departs with regret, and falls into the clutches of the Messenger of Death. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਹਿ ॥

Andhhae Thoon Baithaa Kandhhee Paahi ||

You are sitting on the collapsing riverbank-are you blind?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jae Hovee Poorab Likhiaa Thaa Gur Kaa Bachan Kamaahi ||1|| Rehaao ||

If you are so pre-destined, then act according to the Guru’s Teachings. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਡੁਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥

Haree Naahee Neh Ddadduree Pakee Vadtanehaar ||

The Reaper does not look upon any as unripe, half-ripe or fully ripe.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁਤਿਆ ਲਾਵੇ ਕਰਿ ਤਈਆਰੁ ॥

Lai Lai Dhaath Pahuthiaa Laavae Kar Theeaar ||

Picking up and wielding their sickles, the harvesters arrive.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਾ ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ ਕਿਰਸਾਣ ਦਾ ਤਾ ਲੁਣਿ ਮਿਣਿਆ ਖੇਤਾਰੁ ॥੨॥

Jaa Hoaa Hukam Kirasaan Dhaa Thaa Lun Miniaa Khaethaar ||2||

When the landlord gives the order, they cut and measure the crop. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਪਹਿਲਾ ਪਹਰੁ ਧੰਧੈ ਗਇਆ ਦੂਜੈ ਭਰਿ ਸੋਇਆ ॥

Pehilaa Pehar Dhhandhhai Gaeiaa Dhoojai Bhar Soeiaa ||

The first watch of the night passes away in worthless affairs, and the second passes in deep sleep.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਤੀਜੈ ਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ॥

Theejai Jhaakh Jhakhaaeiaa Chouthhai Bhor Bhaeiaa ||

In the third, they babble nonsense, and when the fourth watch comes, the day of death has arrived.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਦ ਹੀ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ॥੩॥

Kadh Hee Chith N Aaeiou Jin Jeeo Pindd Dheeaa ||3||

The thought of the One who bestows body and soul never enters the mind. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ਕੀਆ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥

Saadhhasangath Ko Vaariaa Jeeo Keeaa Kurabaan ||

I am devoted to the Saadh Sangat, the Company of the Holy; I sacrifice my soul to them.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਝੀ ਮਨਿ ਪਈ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

Jis Thae Sojhee Man Pee Miliaa Purakh Sujaan ||

Through them, understanding has entered my mind, and I have met the All-knowing Lord God.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਡਿਠਾ ਸਦਾ ਨਾਲਿ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੭੪॥

Naanak Ddithaa Sadhaa Naal Har Antharajaamee Jaan ||4||4||74||

Nanak sees the Lord always with him-the Lord, the Inner-knower, the Searcher of hearts. ||4||4||74||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੪) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sireeraag Mehalaa 5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੩

ਸਭੇ ਗਲਾ ਵਿਸਰਨੁ ਇਕੋ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਉ ॥

Sabhae Galaa Visaran Eiko Visar N Jaao ||

Let me forget everything, but let me not forget the One Lord.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੫) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਧੰਧਾ ਸਭੁ ਜਲਾਇ ਕੈ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥

Dhhandhhaa Sabh Jalaae Kai Gur Naam Dheeaa Sach Suaao ||

All my evil pursuits have been burnt away; the Guru has blessed me with the Naam, the true object of life.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੫) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਹਿ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥

Aasaa Sabhae Laahi Kai Eikaa Aas Kamaao ||

Give up all other hopes, and rely on the One Hope.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੫) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਅਗੈ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ ॥੧॥

Jinee Sathigur Saeviaa Thin Agai Miliaa Thhaao ||1||

Those who serve the True Guru receive a place in the world hereafter. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੫) ੧:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥

Man Maerae Karathae No Saalaahi ||

O my mind, praise the Creator.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੫) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਭੇ ਛਡਿ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sabhae Shhadd Siaanapaa Gur Kee Pairee Paahi ||1|| Rehaao ||

Give up all your clever tricks, and fall at the Feet of the Guru. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੫) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਦੁਖ ਭੁਖ ਨਹ ਵਿਆਪਈ ਜੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥

Dhukh Bhukh Neh Viaapee Jae Sukhadhaathaa Man Hoe ||

Pain and hunger shall not oppress you, if the Giver of Peace comes into your mind.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੫) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮਿ ਨ ਛਿਜੀਐ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

Kith Hee Kanm N Shhijeeai Jaa Hiradhai Sachaa Soe ||

No undertaking shall fail, when the True Lord is always in your heart.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੫) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਰਖਹਿ ਹਥ ਦੇ ਤਿਸੁ ਮਾਰਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

Jis Thoon Rakhehi Hathh Dhae This Maar N Sakai Koe ||

No one can kill that one unto whom You, Lord, give Your Hand and protect.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੫) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਸਭਿ ਅਵਗਣ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੨॥

Sukhadhaathaa Gur Saeveeai Sabh Avagan Kadtai Dhhoe ||2||

Serve the Guru, the Giver of Peace; He shall remove and wash off all your faults. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੫) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ ਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥

Saevaa Mangai Saevako Laaeeaaan Apunee Saev ||

Your servant begs to serve those who are enjoined to Your service.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੫) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *