Ang 1 to 100Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 19 – ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੯

Guru Granth Sahib Ang 19

Guru Granth Sahib Ang 19

Guru Granth Sahib Ang 19


Guru Granth Sahib Ang 19

ਦਰਿ ਘਰਿ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਦਰਗਹ ਝੂਠੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhar Ghar Dtoee N Lehai Dharageh Jhooth Khuaar ||1|| Rehaao ||

In this world, you shall not find any shelter; in the world hereafter, being false, you shall suffer. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਸਚਾ ਵਡ ਕਿਰਸਾਣੁ ॥

Aap Sujaan N Bhulee Sachaa Vadd Kirasaan ||

The True Lord Himself knows all; He makes no mistakes. He is the Great Farmer of the Universe.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਪਹਿਲਾ ਧਰਤੀ ਸਾਧਿ ਕੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦੇ ਦਾਣੁ ॥

Pehilaa Dhharathee Saadhh Kai Sach Naam Dhae Dhaan ||

First, He prepares the ground, and then He plants the Seed of the True Name.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਉ ਨਿਧਿ ਉਪਜੈ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥

No Nidhh Oupajai Naam Eaek Karam Pavai Neesaan ||2||

The nine treasures are produced from Name of the One Lord. By His Grace, we obtain His Banner and Insignia. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਗੁਰ ਕਉ ਜਾਣਿ ਨ ਜਾਣਈ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥

Gur Ko Jaan N Jaanee Kiaa This Chaj Achaar ||

Some are very knowledgeable, but if they do not know the Guru, then what is the use of their lives?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਅੰਧੁਲੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰੁ ॥

Andhhulai Naam Visaariaa Manamukh Andhh Gubaar ||

The blind have forgotten the Naam, the Name of the Lord. The self-willed manmukhs are in utter darkness.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੩॥

Aavan Jaan N Chukee Mar Janamai Hoe Khuaar ||3||

Their comings and goings in reincarnation do not end; through death and rebirth, they are wasting away. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਚੰਦਨੁ ਮੋਲਿ ਅਣਾਇਆ ਕੁੰਗੂ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰੁ ॥

Chandhan Mol Anaaeiaa Kungoo Maang Sandhhoor ||

The bride may buy sandalwood oil and perfumes, and apply them in great quantities to her hair;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਬਹੁ ਘਣਾ ਪਾਨਾ ਨਾਲਿ ਕਪੂਰੁ ॥

Choaa Chandhan Bahu Ghanaa Paanaa Naal Kapoor ||

She may sweeten her breath with betel leaf and camphor,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜੇ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਭਾਵਈ ਤ ਸਭਿ ਅਡੰਬਰ ਕੂੜੁ ॥੪॥

Jae Dhhan Kanth N Bhaavee Th Sabh Addanbar Koorr ||4||

But if this bride is not pleasing to her Husband Lord, then all these trappings are false. ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਸਭਿ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਾਦਿ ਹਹਿ ਸਭਿ ਸੀਗਾਰ ਵਿਕਾਰ ॥

Sabh Ras Bhogan Baadh Hehi Sabh Seegaar Vikaar ||

Her enjoyment of all pleasures is futile, and all her decorations are corrupt.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਬ ਲਗੁ ਸਬਦਿ ਨ ਭੇਦੀਐ ਕਿਉ ਸੋਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿ ॥

Jab Lag Sabadh N Bhaedheeai Kio Sohai Guradhuaar ||

Until she has been pierced through with the Shabad, how can she look beautiful at Guru’s Gate?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੫:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥੫॥੧੩॥

Naanak Dhhann Suhaaganee Jin Seh Naal Piaar ||5||13||

O Nanak, blessed is that fortunate bride, who is in love with her Husband Lord. ||5||13||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੩) ੫:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Sireeraag Mehalaa 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੯

ਸੁੰਞੀ ਦੇਹ ਡਰਾਵਣੀ ਜਾ ਜੀਉ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥

Sunnjee Dhaeh Ddaraavanee Jaa Jeeo Vichahu Jaae ||

The empty body is dreadful, when the soul goes out from within.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਭਾਹਿ ਬਲੰਦੀ ਵਿਝਵੀ ਧੂਉ ਨ ਨਿਕਸਿਓ ਕਾਇ ॥

Bhaahi Balandhee Vijhavee Dhhooo N Nikasiou Kaae ||

The burning fire of life is extinguished, and the smoke of the breath no longer emerges.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪੰਚੇ ਰੁੰਨੇ ਦੁਖਿ ਭਰੇ ਬਿਨਸੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥੧॥

Panchae Runnae Dhukh Bharae Binasae Dhoojai Bhaae ||1||

The five relatives (the senses) weep and wail painfully, and waste away through the love of duality. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਮੂੜੇ ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ॥

Moorrae Raam Japahu Gun Saar ||

You fool: chant the Name of the Lord, and preserve your virtue.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਸਭ ਮੁਠੀ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Houmai Mamathaa Mohanee Sabh Muthee Ahankaar ||1|| Rehaao ||

Egotism and possessiveness are very enticing; egotistical pride has plundered everyone. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲਗਿ ॥

Jinee Naam Visaariaa Dhoojee Kaarai Lag ||

Those who have forgotten the Naam, the Name of the Lord, are attached to affairs of duality.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੇ ਪਚਿ ਮੁਏ ਅੰਤਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਿ ॥

Dhubidhhaa Laagae Pach Mueae Anthar Thrisanaa Ag ||

Attached to duality, they putrefy and die; they are filled with the fire of desire within.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਰਿ ਮੁਠੀ ਧੰਧੈ ਠਗਿ ॥੨॥

Gur Raakhae Sae Oubarae Hor Muthee Dhhandhhai Thag ||2||

Those who are protected by the Guru are saved; all others are cheated and plundered by deceitful worldly affairs. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਮੁਈ ਪਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ਗਇਆ ਮੁਆ ਵੈਰੁ ਵਿਰੋਧੁ ॥

Muee Pareeth Piaar Gaeiaa Muaa Vair Virodhh ||

Love dies, and affection vanishes. Hatred and alienation die.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਧੰਧਾ ਥਕਾ ਹਉ ਮੁਈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰੋਧੁ ॥

Dhhandhhaa Thhakaa Ho Muee Mamathaa Maaeiaa Krodhh ||

Entanglements end, and egotism dies, along with attachment to Maya, possessiveness and anger.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਨਿਰੋਧੁ ॥੩॥

Karam Milai Sach Paaeeai Guramukh Sadhaa Nirodhh ||3||

Those who receive His Mercy obtain the True One. The Gurmukhs dwell forever in balanced restraint. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

Sachee Kaarai Sach Milai Guramath Palai Paae ||

By true actions, the True Lord is met, and the Guru’s Teachings are found.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਸੋ ਨਰੁ ਜੰਮੈ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥

So Nar Janmai Naa Marai Naa Aavai Naa Jaae ||

Then, they are not subject to birth and death; they do not come and go in reincarnation.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੪॥੧੪॥

Naanak Dhar Paradhhaan So Dharagehi Paidhhaa Jaae ||4||14||

O Nanak, they are respected at the Lord’s Gate; they are robed in honor in the Court of the Lord. ||4||14||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੪) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲ ੧ ॥

Sireeraag Mehal 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੯

ਤਨੁ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਾਟੀ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਮਨੂਰੁ ॥

Than Jal Bal Maattee Bhaeiaa Man Maaeiaa Mohi Manoor ||

The body is burnt to ashes; by its love of Maya, the mind is rusted through.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev

ਅਉਗਣ ਫਿਰਿ ਲਾਗੂ ਭਏ ਕੂਰਿ ਵਜਾਵੈ ਤੂਰੁ ॥

Aougan Fir Laagoo Bheae Koor Vajaavai Thoor ||

Demerits become one’s enemies, and falsehood blows the bugle of attack.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਮਾਈਐ ਦੁਬਿਧਾ ਡੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥੧॥

Bin Sabadhai Bharamaaeeai Dhubidhhaa Ddobae Poor ||1||

Without the Word of the Shabad, people wander lost in reincarnation. Through the love of duality, multitudes have been drowned. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Nanak Dev

Guru Granth Sahib Ang 19

ਮਨ ਰੇ ਸਬਦਿ ਤਰਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

Man Rae Sabadh Tharahu Chith Laae ||

O mind, swim across, by focusing your consciousness on the Shabad.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਝਿਆ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jin Guramukh Naam N Boojhiaa Mar Janamai Aavai Jaae ||1|| Rehaao ||

Those who do not become Gurmukh do not understand the Naam; they die, and continue coming and going in reincarnation. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਤਨੁ ਸੂਚਾ ਸੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਮਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥

Than Soochaa So Aakheeai Jis Mehi Saachaa Naao ||

That body is said to be pure, in which the True Name abides.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਭੈ ਸਚਿ ਰਾਤੀ ਦੇਹੁਰੀ ਜਿਹਵਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥

Bhai Sach Raathee Dhaehuree Jihavaa Sach Suaao ||

One whose body is imbued with the Fear of the True One, and whose tongue savors Truthfulness,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਚੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ਬਹੁੜਿ ਨ ਪਾਵੈ ਤਾਉ ॥੨॥

Sachee Nadhar Nihaaleeai Bahurr N Paavai Thaao ||2||

Is brought to ecstasy by the True Lord’s Glance of Grace. That person does not have to go through the fire of the womb again. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲੁ ਹੋਇ ॥

Saachae Thae Pavanaa Bhaeiaa Pavanai Thae Jal Hoe ||

From the True Lord came the air, and from the air came water.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸਾਜਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਮੋਇ ॥

Jal Thae Thribhavan Saajiaa Ghatt Ghatt Joth Samoe ||

From water, He created the three worlds; in each and every heart He has infused His Light.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਿਰਮਲੁ ਮੈਲਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥

Niramal Mailaa Naa Thheeai Sabadh Rathae Path Hoe ||3||

The Immaculate Lord does not become polluted. Attuned to the Shabad, honor is obtained. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚਿ ਸੰਤੋਖਿਆ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ॥

Eihu Man Saach Santhokhiaa Nadhar Karae This Maahi ||

One whose mind is contented with Truthfulness, is blessed with the Lord’s Glance of Grace.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੯ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *