Guru Granth Sahib Ang 135 (Page 135) – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੫

Guru Granth Sahib Ang 135 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੫

Guru Granth Sahib Ang 135

Guru Granth Sahib Ang 135

Guru Granth Sahib Ang 135


Guru Granth Sahib Ang 135

ਮਨਿ ਤਨਿ ਪਿਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥

Man Than Piaas Dharasan Ghanee Koee Aan Milaavai Maae ||

My mind and body are so thirsty for the Blessed Vision of His Darshan. Won’t someone please come and lead me to him, O my mother.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੮:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥

Santh Sehaaee Praem Kae Ho Thin Kai Laagaa Paae ||

The Saints are the helpers of the Lord’s lovers; I fall and touch their feet.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੮:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਵਿਣੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

Vin Prabh Kio Sukh Paaeeai Dhoojee Naahee Jaae ||

Without God, how can I find peace? There is nowhere else to go.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੮:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥

Jinnhee Chaakhiaa Praem Ras Sae Thripath Rehae Aaghaae ||

Those who have tasted the sublime essence of His Love, remain satisfied and fulfilled.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੮:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥

Aap Thiaag Binathee Karehi Laehu Prabhoo Larr Laae ||

They renounce their selfishness and conceit, and they pray, “”God, please attach me to the hem of Your robe.””

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੮:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜੋ ਹਰਿ ਕੰਤਿ ਮਿਲਾਈਆ ਸਿ ਵਿਛੁੜਿ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਇ ॥

Jo Har Kanth Milaaeeaa S Vishhurr Kathehi N Jaae ||

Those whom the Husband Lord has united with Himself, shall not be separated from Him again.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੮:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਪ੍ਰਭ ਵਿਣੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਇ ॥

Prabh Vin Dhoojaa Ko Nehee Naanak Har Saranaae ||

Without God, there is no other at all. Nanak has entered the Sanctuary of the Lord.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੮:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਜਿਨਾ ਮਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੮॥

Asoo Sukhee Vasandheeaa Jinaa Maeiaa Har Raae ||8||

In Assu, the Lord, the Sovereign King, has granted His Mercy, and they dwell in peace. ||8||

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੮:੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ ॥

Kathik Karam Kamaavanae Dhos N Kaahoo Jog ||

In the month of Katak, do good deeds. Do not try to blame anyone else.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੯:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ ਰੋਗ ॥

Paramaesar Thae Bhuliaaan Viaapan Sabhae Rog ||

Forgetting the Transcendent Lord, all sorts of illnesses are contracted.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੯:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨਿ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ ॥

Vaemukh Hoeae Raam Thae Lagan Janam Vijog ||

Those who turn their backs on the Lord shall be separated from Him and consigned to reincarnation, over and over again.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੯:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ॥

Khin Mehi Kourrae Hoe Geae Jitharrae Maaeiaa Bhog ||

In an instant, all of Maya’s sensual pleasures turn bitter.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੯:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਵਿਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਿ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ ॥

Vich N Koee Kar Sakai Kis Thhai Rovehi Roj ||

No one can then serve as your intermediary. Unto whom can we turn and cry?

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੯:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗ ॥

Keethaa Kishhoo N Hovee Likhiaa Dhhur Sanjog ||

By one’s own actions, nothing can be done; destiny was pre-determined from the very beginning.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੯:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭਿ ਬਿਓਗ ॥

Vaddabhaagee Maeraa Prabh Milai Thaan Outharehi Sabh Bioug ||

By great good fortune, I meet my God, and then all pain of separation departs.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੯:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ॥

Naanak Ko Prabh Raakh Laehi Maerae Saahib Bandhee Moch ||

Please protect Nanak, God; O my Lord and Master, please release me from bondage.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੯:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਬਿਨਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ ॥੯॥

Kathik Hovai Saadhhasang Binasehi Sabhae Soch ||9||

In Katak, in the Company of the Holy, all anxiety vanishes. ||9||

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੯:੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਮੰਘਿਰਿ ਮਾਹਿ ਸੋਹੰਦੀਆ ਹਰਿ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਬੈਠੜੀਆਹ ॥

Manghir Maahi Sohandheeaa Har Pir Sang Baitharreeaah ||

In the month of Maghar, those who sit with their Beloved Husband Lord are beautiful.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੦):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿ ਸਾਹਿਬਿ ਮੇਲੜੀਆਹ ॥

Thin Kee Sobhaa Kiaa Ganee J Saahib Maelarreeaah ||

How can their glory be measured? Their Lord and Master blends them with Himself.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੦):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥

Than Man Mouliaa Raam Sio Sang Saadhh Sehaelarreeaah ||

Their bodies and minds blossom forth in the Lord; they have the companionship of the Holy Saints.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੦):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਨਿ ਇਕੇਲੜੀਆਹ ॥

Saadhh Janaa Thae Baaharee Sae Rehan Eikaelarreeaah ||

Those who lack the Company of the Holy, remain all alone.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੦):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਤਿਨ ਦੁਖੁ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸਿ ਪੜੀਆਹ ॥

Thin Dhukh N Kabehoo Outharai Sae Jam Kai Vas Parreeaah ||

Their pain never departs, and they fall into the grip of the Messenger of Death.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੦):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨਿ ਨਿਤ ਖੜੀਆਹ ॥

Jinee Raaviaa Prabh Aapanaa Sae Dhisan Nith Kharreeaah ||

Those who have ravished and enjoyed their God, are seen to be continually exalted and uplifted.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੦):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਹ ॥

Rathan Javaehar Laal Har Kanth Thinaa Jarreeaah ||

They wear the Necklace of the jewels, emeralds and rubies of the Lord’s Name.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੦):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰਿ ਪੜੀਆਹ ॥

Naanak Baanshhai Dhhoorr Thin Prabh Saranee Dhar Parreeaah ||

Nanak seeks the dust of the feet of those who take to the Sanctuary of the Lord’s Door.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੦):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮੰਘਿਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਣਾ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮੜੀਆਹ ॥੧੦॥

Manghir Prabh Aaraadhhanaa Bahurr N Janamarreeaah ||10||

Those who worship and adore God in Maghar, do not suffer the cycle of reincarnation ever again. ||10||

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੦):੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ॥

Pokh Thukhaar N Viaapee Kanth Miliaa Har Naahu ||

In the month of Poh, the cold does not touch those, whom the Husband Lord hugs close in His Embrace.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੧):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਦਰਸਨਿ ਲਗੜਾ ਸਾਹੁ ॥

Man Baedhhiaa Charanaarabindh Dharasan Lagarraa Saahu ||

Their minds are transfixed by His Lotus Feet. They are attached to the Blessed Vision of the Lord’s Darshan.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੧):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੁ ॥

Outt Govindh Gopaal Raae Saevaa Suaamee Laahu ||

Seek the Protection of the Lord of the Universe; His service is truly profitable.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੧):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਬਿਖਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੁ ॥

Bikhiaa Pohi N Sakee Mil Saadhhoo Gun Gaahu ||

Corruption shall not touch you, when you join the Holy Saints and sing the Lord’s Praises.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੧):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਮਾਹੁ ॥

Jeh Thae Oupajee Theh Milee Sachee Preeth Samaahu ||

From where it originated, there the soul is blended again. It is absorbed in the Love of the True Lord.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੧):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਵਿਛੁੜੀਆਹੁ ॥

Kar Gehi Leenee Paarabreham Bahurr N Vishhurreeaahu ||

When the Supreme Lord God grasps someone’s hand, he shall never again suffer separation from Him.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੧):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥

Baar Jaao Lakh Baereeaa Har Sajan Agam Agaahu ||

I am a sacrifice, 100,000 times, to the Lord, my Friend, the Unapproachable and Unfathomable.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੧):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਪਈਆਹੁ ॥

Saram Pee Naaraaeinai Naanak Dhar Peeaahu ||

Please preserve my honor, Lord; Nanak begs at Your Door.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੧):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪੋਖੁ ਸਦ਼ਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧੧॥

Pokh Suohandhaa Sarab Sukh Jis Bakhasae Vaeparavaahu ||11||

Poh is beautiful, and all comforts come to that one, whom the Carefree Lord has forgiven. ||11||

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੧):੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135

ਮਾਘਿ ਮਜਨੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ॥

Maagh Majan Sang Saadhhooaa Dhhoorree Kar Eisanaan ||

In the month of Maagh, let your cleansing bath be the dust of the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੨):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸੁਣਿ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰਿ ਦਾਨੁ ॥

Har Kaa Naam Dhhiaae Sun Sabhanaa No Kar Dhaan ||

Meditate and listen to the Name of the Lord, and give it to everyone.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੨):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ ॥

Janam Karam Mal Outharai Man Thae Jaae Gumaan ||

In this way, the filth of lifetimes of karma shall be removed, and egotistical pride shall vanish from your mind.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੨):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 135