Ang 1 to 100Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 93 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੩

Guru Granth Sahib Ang 93

Guru Granth Sahib Ang 93

Guru Granth Sahib Ang 93


Guru Granth Sahib Ang 93

ਸ੍ਰੀਰਾਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀਉ ਕੀ ॥

Sreeraag Baanee Bhagath Baenee Jeeo Kee ||

Sree Raag, The Word Of Devotee Baynee Jee:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੩

ਪਹਰਿਆ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ ॥

Pehariaa Kai Ghar Gaavanaa ||

To Be Sung To The Tune Of “”Pehray””:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੩
Sri Raag Bhagat Beni


Guru Granth Sahib Ang 93

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੩

ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਜਬ ਆਛਤ ਉਰਧ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥

Rae Nar Garabh Kunddal Jab Aashhath Ouradhh Dhhiaan Liv Laagaa ||

O man, when you were coiled in the cradle of the womb, upside-down, you were absorbed in meditation.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੨
Sri Raag Bhagat Beni


ਮਿਰਤਕ ਪਿੰਡਿ ਪਦ ਮਦ ਨਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਏਕੁ ਅਗਿਆਨ ਸੁ ਨਾਗਾ ॥

Mirathak Pindd Padh Madh Naa Ahinis Eaek Agiaan S Naagaa ||

You took no pride in your perishable body; night and day were all the same to you-you lived unknowing, in the silence of the void.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੨
Sri Raag Bhagat Beni


Guru Granth Sahib Ang 93

ਤੇ ਦਿਨ ਸੰਮਲੁ ਕਸਟ ਮਹਾ ਦੁਖ ਅਬ ਚਿਤੁ ਅਧਿਕ ਪਸਾਰਿਆ ॥

Thae Dhin Sanmal Kasatt Mehaa Dhukh Ab Chith Adhhik Pasaariaa ||

Remember the terrible pain and suffering of those days, now that you have spread out the net of your consciousness far and wide.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੩
Sri Raag Bhagat Beni


ਗਰਭ ਛੋਡਿ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਆਇਆ ਤਉ ਨਰਹਰਿ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿਆ ॥੧॥

Garabh Shhodd Mrith Manddal Aaeiaa Tho Narehar Manahu Bisaariaa ||1||

Leaving the womb, you entered this mortal world; you have forgotten the Lord from your mind. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੪
Sri Raag Bhagat Beni


Guru Granth Sahib Ang 93

ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਵਹਿਗਾ ਮੂੜਿਆ ਤੂੰ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਭ੍ਰਮਿ ਲਾਗਾ ॥

Fir Pashhuthaavehigaa Moorriaa Thoon Kavan Kumath Bhram Laagaa ||

Later, you will regret and repent-you fool! Why are you engrossed in evil-mindedness and skepticism?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੪
Sri Raag Bhagat Beni


ਚੇਤਿ ਰਾਮੁ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਹਿਗਾ ਜਨੁ ਬਿਚਰੈ ਅਨਰਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Chaeth Raam Naahee Jam Pur Jaahigaa Jan Bicharai Anaraadhhaa ||1|| Rehaao ||

Think of the Lord, or else you shall be led to the City of Death. Why are you wandering around, out of control? ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੫
Sri Raag Bhagat Beni


Guru Granth Sahib Ang 93

ਬਾਲ ਬਿਨੋਦ ਚਿੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪੈ ॥

Baal Binodh Chindh Ras Laagaa Khin Khin Mohi Biaapai ||

You play like a child, craving sweets; moment by moment, you become more entangled in emotional attachment.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੬
Sri Raag Bhagat Beni


ਰਸੁ ਮਿਸੁ ਮੇਧੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਿਖੁ ਚਾਖੀ ਤਉ ਪੰਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਤਾਪੈ ॥

Ras Mis Maedhh Anmrith Bikh Chaakhee Tho Panch Pragatt Santhaapai ||

Tasting good and bad, you eat nectar and then poison, and then the five passions appear and torture you.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੬
Sri Raag Bhagat Beni


Guru Granth Sahib Ang 93

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਛੋਡਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਅਰਾਧਿਆ ॥

Jap Thap Sanjam Shhodd Sukirath Math Raam Naam N Araadhhiaa ||

Abandoning meditation, penance and self-restraint, and the wisdom of good actions, you do not worship and adore the Lord’s Name.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੭
Sri Raag Bhagat Beni


ਉਛਲਿਆ ਕਾਮੁ ਕਾਲ ਮਤਿ ਲਾਗੀ ਤਉ ਆਨਿ ਸਕਤਿ ਗਲਿ ਬਾਂਧਿਆ ॥੨॥

Oushhaliaa Kaam Kaal Math Laagee Tho Aan Sakath Gal Baandhhiaa ||2||

You are overflowing with sexual desire, and your intellect is stained with darkness; you are held in the grip of Shakti’s power. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੭
Sri Raag Bhagat Beni


ਤਰੁਣ ਤੇਜੁ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਮੁਖੁ ਜੋਹਹਿ ਸਰੁ ਅਪਸਰੁ ਨ ਪਛਾਣਿਆ ॥

Tharun Thaej Par Thria Mukh Johehi Sar Apasar N Pashhaaniaa ||

In the heat of youthful passion, you look with desire upon the faces of other men’s wives; you do not distinguish between good and evil.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੮
Sri Raag Bhagat Beni


ਉਨਮਤ ਕਾਮਿ ਮਹਾ ਬਿਖੁ ਭੂਲੈ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਨ ਪਛਾਨਿਆ ॥

Ounamath Kaam Mehaa Bikh Bhoolai Paap Punn N Pashhaaniaa ||

Drunk with sexual desire and other great sins, you go astray, and do not distinguish between vice and virtue.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੯
Sri Raag Bhagat Beni


Guru Granth Sahib Ang 93

ਸੁਤ ਸੰਪਤਿ ਦੇਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਰਬਿਆ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਤੇ ਖੋਇਆ ॥

Suth Sanpath Dhaekh Eihu Man Garabiaa Raam Ridhai Thae Khoeiaa ||

Gazing upon your children and your property, your mind is proud and arrogant; you cast out the Lord from your heart.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੯
Sri Raag Bhagat Beni


ਅਵਰ ਮਰਤ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਤੋਲੇ ਤਉ ਭਗ ਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਵਿਗੋਇਆ ॥੩॥

Avar Marath Maaeiaa Man Tholae Tho Bhag Mukh Janam Vigoeiaa ||3||

When others die, you measure your own wealth in your mind; you waste your life in the pleasures of the mouth and sexual organs. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੩:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Bhagat Beni


Guru Granth Sahib Ang 93

ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧਉਲੇ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

Punddar Kaes Kusam Thae Dhhoulae Sapath Paathaal Kee Baanee ||

Your hair is whiter than the jasmine flower, and your voice has grown feeble, as if it comes from the seventh underworld.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Bhagat Beni


ਲੋਚਨ ਸ੍ਰਮਹਿ ਬੁਧਿ ਬਲ ਨਾਠੀ ਤਾ ਕਾਮੁ ਪਵਸਿ ਮਾਧਾਣੀ ॥

Lochan Sramehi Budhh Bal Naathee Thaa Kaam Pavas Maadhhaanee ||

Your eyes water, and your intellect and strength have left you; but still, your sexual desire churns and drives you on.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Bhagat Beni


Guru Granth Sahib Ang 93

ਤਾ ਤੇ ਬਿਖੈ ਭਈ ਮਤਿ ਪਾਵਸਿ ਕਾਇਆ ਕਮਲੁ ਕੁਮਲਾਣਾ ॥

Thaa Thae Bikhai Bhee Math Paavas Kaaeiaa Kamal Kumalaanaa ||

And so, your intellect has dried up through corruption, and the lotus flower of your body has wilted and withered.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Bhagat Beni


ਅਵਗਤਿ ਬਾਣਿ ਛੋਡਿ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲਿ ਤਉ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਣਾ ॥੪॥

Avagath Baan Shhodd Mrith Manddal Tho Paashhai Pashhuthaanaa ||4||

You have forsaken the Bani, the Word of the Immortal Lord, in this mortal world; in the end, you shall regret and repent. ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੪:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Bhagat Beni


Guru Granth Sahib Ang 93

ਨਿਕੁਟੀ ਦੇਹ ਦੇਖਿ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਮਾਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥

Nikuttee Dhaeh Dhaekh Dhhun Oupajai Maan Karath Nehee Boojhai ||

Gazing upon the tiny bodies of your children, love has welled up within your heart; you are proud of them, but you do not understand.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Bhagat Beni


ਲਾਲਚੁ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥

Laalach Karai Jeevan Padh Kaaran Lochan Kashhoo N Soojhai ||

You long for the dignity of a long life, but your eyes can no longer see anything.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੫:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Bhagat Beni


Guru Granth Sahib Ang 93

ਥਾਕਾ ਤੇਜੁ ਉਡਿਆ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਘਰਿ ਆਂਗਨਿ ਨ ਸੁਖਾਈ ॥

Thhaakaa Thaej Ouddiaa Man Pankhee Ghar Aaangan N Sukhaaee ||

Your light has gone out, and the bird of your mind has flown away; you are no longer welcome in your own home and courtyard.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੫:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Bhagat Beni


ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਗਤਹੁ ਮਰਨ ਮੁਕਤਿ ਕਿਨਿ ਪਾਈ ॥੫॥

Baenee Kehai Sunahu Rae Bhagathahu Maran Mukath Kin Paaee ||5||

Says Baynee, listen, O devotee: who has ever attained liberation after such a death? ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਬੇਣੀ) (੧) ੫:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Bhagat Beni


Guru Granth Sahib Ang 93

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ॥

Sireeraag ||

Sree Raag:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੩

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥

Thohee Mohee Mohee Thohee Anthar Kaisaa ||

You are me, and I am You-what is the difference between us?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Bhagat Ravidas


ਕਨਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥੧॥

Kanak Kattik Jal Tharang Jaisaa ||1||

We are like gold and the bracelet, or water and the waves. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Bhagat Ravidas


Guru Granth Sahib Ang 93

ਜਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ॥

Jo Pai Ham N Paap Karanthaa Ahae Ananthaa ||

If I did not commit any sins, O Infinite Lord,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Bhagat Ravidas


ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Pathith Paavan Naam Kaisae Hunthaa ||1|| Rehaao ||

How would You have acquired the name, ‘Redeemer of sinners’? ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Bhagat Ravidas


Guru Granth Sahib Ang 93

ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਜੁ ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

Thumh J Naaeik Aashhahu Antharajaamee ||

You are my Master, the Inner-knower, Searcher of hearts.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Bhagat Ravidas


ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨੁ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ॥੨॥

Prabh Thae Jan Jaaneejai Jan Thae Suaamee ||2||

The servant is known by his God, and the Lord and Master is known by His servant. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Bhagat Ravidas


Guru Granth Sahib Ang 93

ਸਰੀਰੁ ਆਰਾਧੈ ਮੋ ਕਉ ਬੀਚਾਰੁ ਦੇਹੂ ॥

Sareer Aaraadhhai Mo Ko Beechaar Dhaehoo ||

Grant me the wisdom to worship and adore You with my body.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Bhagat Ravidas


ਰਵਿਦਾਸ ਸਮ ਦਲ ਸਮਝਾਵੈ ਕੋਊ ॥੩॥

Ravidhaas Sam Dhal Samajhaavai Kooo ||3||

O Ravi Daas, one who understands that the Lord is equally in all, is very rare. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੩ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Bhagat Ravidas


Guru Granth Sahib Ang 93

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *