Ang 201 to 300Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 203 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੦੩

Guru Granth Sahib Ang 203

Guru Granth Sahib Ang 203

Guru Granth Sahib Ang 203


Guru Granth Sahib Ang 203

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Gourree Mehalaa 5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੦੩

ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਅੰਗੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bhuj Bal Beer Breham Sukh Saagar Garath Parath Gehi Laehu Angureeaa ||1|| Rehaao ||

O Brave and Powerful God, Ocean of Peace, I fell into the pit – please, take my hand. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੫)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਸ੍ਰਵਨਿ ਨ ਸੁਰਤਿ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀ ਆਰਤ ਦੁਆਰਿ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ ॥੧॥

Sravan N Surath Nain Sundhar Nehee Aarath Dhuaar Rattath Pingureeaa ||1||

My ears do not hear, and my eyes are not beautiful. I am in such pain; I am a poor cripple, crying at Your Door. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੫)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਤਰੀਆ ॥

Dheenaa Naathh Anaathh Karunaa Mai Saajan Meeth Pithaa Mehathareeaa ||

O Master of the poor and helpless, O Embodiment of Compassion, You are my Friend and Intimate, my Father and Mother.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੫)² ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਆ ॥੨॥੨॥੧੧੫॥

Charan Kaval Hiradhai Gehi Naanak Bhai Saagar Santh Paar Outhareeaa ||2||2||115||

Nanak holds tight to the Lord’s Lotus Feet in his heart; thus the Saints cross over the terrifying world-ocean. ||2||2||115||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੫)² ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੫

Raag Gourree Bairaagan Mehalaa 5

Raag Gauree Bairaagan, Fifth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੦੩

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੦੩

ਦਯ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਤੂੰ ਸੰਗਿ ਹਮਾਰੈ ਬਾਸੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhay Gusaaee Meethulaa Thoon Sang Hamaarai Baas Jeeo ||1|| Rehaao ||

O Dear Lord God, my Best Friend, please, abide with me. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੬)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵਨਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਰਹਣਾ ਸੰਸਾਰਿ ॥

Thujh Bin Gharee N Jeevanaa Dhhrig Rehanaa Sansaar ||

Without You, I cannot live, even for an instant, and my life in this world is cursed.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੬)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan De


ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਿਆ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਬਲਿਹਾਰਿ ਜੀ ॥੧॥

Jeea Praan Sukhadhaathiaa Nimakh Nimakh Balihaar Jee ||1||

O Breath of Life of the soul, O Giver of peace, each and every instant I am a sacrifice to You. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੬)² ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਹਸਤ ਅਲੰਬਨੁ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਗਰਤਹੁ ਉਧਰੁ ਗੋਪਾਲ ॥

Hasath Alanban Dhaehu Prabh Garathahu Oudhhar Gopaal ||

Please, God, give me the Support of Your Hand; lift me up and pull me out of this pit, O Lord of the World.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੬)² ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਮਤਿ ਥੋਰੀਆ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥੨॥

Mohi Niragun Math Thhoreeaa Thoon Sadh Hee Dheen Dhaeiaal ||2||

I am worthless, with such a shallow intellect; You are always Merciful to the meek. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੬)² ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਕਿਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸੰਮਲਾ ਕਵਨ ਬਿਧੀ ਬੀਚਾਰ ॥

Kiaa Sukh Thaerae Sanmalaa Kavan Bidhhee Beechaar ||

What comforts of Yours can I dwell upon? How can I contemplate You?

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੬)² ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਸਰਣਿ ਸਮਾਈ ਦਾਸ ਹਿਤ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੩॥

Saran Samaaee Dhaas Hith Oochae Agam Apaar ||3||

You lovingly absorb Your slaves into Your Sanctuary, O Lofty, Inaccessible and Infinite Lord. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੬)² ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਮਾਹਿ ॥

Sagal Padhaarathh Asatt Sidhh Naam Mehaa Ras Maahi ||

All wealth, and the eight miraculous spiritual powers are in the supremely sublime essence of the Naam, the Name of the Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੬)² ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਕੇਸਵਾ ਸੇ ਜਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥੪॥

Suprasann Bheae Kaesavaa Sae Jan Har Gun Gaahi ||4||

Those humble beings, with whom the beautifully-haired Lord is thoroughly pleased, sing the Glorious Praises of the Lord. ||4||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੬)² ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥

Maath Pithaa Suth Bandhhapo Thoon Maerae Praan Adhhaar ||

You are my mother, father, son and relative; You are the Support of the breath of life.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੬)² ੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕੁ ਭਜੈ ਬਿਖੁ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥੫॥੧॥੧੧੬॥

Saadhhasang Naanak Bhajai Bikh Thariaa Sansaar ||5||1||116||

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, Nanak meditates on the Lord, and swims across the poisonous world-ocean. ||5||1||116||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੬)² ੫:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਰਹੋਏ ਕੇ ਛੰਤ ਕੇ ਘਰਿ ਮਃ ੫

Gourree Bairaagan Rehoeae Kae Shhanth Kae Ghar Ma 5

Gauree Bairaagan, Chhants Of Rehoay, Fifth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੦੩

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੦੩

ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੈ ॥

Hai Koee Raam Piaaro Gaavai ||

Is there anyone who will sing of the Beloved Lord?

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Sarab Kaliaan Sookh Sach Paavai || Rehaao ||

Surely, this will bring all pleasures and comforts. ||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਬਨੁ ਬਨੁ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ ॥

Ban Ban Khojath Firath Bairaagee ||

The renunciate goes out into the woods, searching for Him.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

Biralae Kaahoo Eaek Liv Laagee ||

But those who embrace love for the One Lord are very rare.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥੧॥

Jin Har Paaeiaa Sae Vaddabhaagee ||1||

Those who find the Lord are very fortunate and blessed. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੈ ॥

Brehamaadhik Sanakaadhik Chaahai ||

The Gods like Brahma and Sanak yearn for Him;

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿਧ ਹਰਿ ਆਹੈ ॥

Jogee Jathee Sidhh Har Aahai ||

The Yogis, celibates and Siddhas yearn for the Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਹੈ ॥੨॥

Jisehi Paraapath So Har Gun Gaahai ||2||

One who is so blessed, sings the Glorious Praises of the Lord. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥

Thaa Kee Saran Jin Bisarath Naahee ||

I seek the Sanctuary of those who have not forgotten Him.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਤ ਮਿਲਾਹੀ ॥

Vaddabhaagee Har Santh Milaahee ||

By great good fortune, one meets the Lord’s Saint.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਿਹ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ॥੩॥

Janam Maran Thih Moolae Naahee ||3||

They are not subject to the cycle of birth and death. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ॥

Kar Kirapaa Mil Preetham Piaarae ||

Show Your Mercy, and lead me to meet You, O my Darling Beloved.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਪਾਰੇ ॥

Bino Sunahu Prabh Ooch Apaarae ||

Hear my prayer, O Lofty and Infinite God;

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗਤੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੧੭॥

Naanak Maangath Naam Adhhaarae ||4||1||117||

Nanak begs for the Support of Your Name. ||4||1||117||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੧੭)² ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bairaagan Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 203

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *