Ang 201 to 300Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 207 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੦੭

Guru Granth Sahib Ang 207

Guru Granth Sahib Ang 207

Guru Granth Sahib Ang 207


Guru Granth Sahib Ang 207

ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਤੁਮਰੇ ਰੰਗਾ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥

Baran N Saako Thumarae Rangaa Gun Nidhhaan Sukhadhaathae ||

I cannot describe Your Manifestations, O Treasure of Excellence, O Giver of peace.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੮)² ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੇ ॥੨॥

Agam Agochar Prabh Abinaasee Poorae Gur Thae Jaathae ||2||

God is Inaccessible, Incomprehensible and Imperishable; He is known through the Perfect Guru. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੮)² ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਨਿਹਕੇਵਲ ਜਬ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

Bhram Bho Kaatt Keeeae Nihakaeval Jab Thae Houmai Maaree ||

My doubt and fear have been taken away, and I have been made pure, since my ego was conquered.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੮)² ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੋ ਚੂਕੋ ਸਹਸਾ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਦਰਸਾਰੀ ॥੩॥

Janam Maran Ko Chooko Sehasaa Saadhhasangath Dharasaaree ||3||

My fear of birth and death has been abolished, beholding Your Blessed Vision in the Saadh Sangat, the Company of the Holy. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੮)² ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥

Charan Pakhaar Karo Gur Saevaa Baar Jaao Lakh Bareeaa ||

I wash the Guru’s Feet and serve Him; I am a sacrifice to Him, 100,000 times.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੮)² ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਹੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਮਿਰੀਆ ॥੪॥੭॥੧੨੮॥

Jih Prasaadh Eihu Bhoujal Thariaa Jan Naanak Pria Sang Mireeaa ||4||7||128||

By His Grace, servant Nanak has crossed over this terrifying world-ocean; I am united with my Beloved. ||4||7||128||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੮)² ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Gourree Mehalaa 5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੦੭

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ ॥

Thujh Bin Kavan Reejhaavai Thohee ||

Who can please You, except You Yourself?

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੯)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਤੇਰੋ ਰੂਪੁ ਸਗਲ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thaero Roop Sagal Dhaekh Mohee ||1|| Rehaao ||

Gazing upon Your Beauteous Form, all are entranced. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੯)² ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਸੁਰਗ ਪਇਆਲ ਮਿਰਤ ਭੂਅ ਮੰਡਲ ਸਰਬ ਸਮਾਨੋ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥

Surag Paeiaal Mirath Bhooa Manddal Sarab Samaano Eaekai Ouhee ||

In the heavenly paradise, in the nether regions of the underworld, on the planet earth and throughout the galaxies, the One Lord is pervading everywhere.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੯)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤ ਸਗਲ ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਸਰਬ ਮਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਦੋਹੀ ॥੧॥

Siv Siv Karath Sagal Kar Jorehi Sarab Maeiaa Thaakur Thaeree Dhohee ||1||

Everyone calls upon You with their palms pressed together, saying, “”Shiva, Shiva””. O Merciful Lord and Master, everyone cries out for Your Help. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੯)² ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਤੁਮਰਾ ਸੁਖਦਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲੋਹੀ ॥

Pathith Paavan Thaakur Naam Thumaraa Sukhadhaaee Niramal Seethalohee ||

Your Name, O Lord and Master, is the Purifier of sinners, the Giver of peace, immaculate, cooling and soothing.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੯)² ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਸਿਉ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ ॥੨॥੮॥੧੨੯॥

Giaan Dhhiaan Naanak Vaddiaaee Santh Thaerae Sio Gaal Galohee ||2||8||129||

O Nanak, spiritual wisdom, meditation and glorious greatness come from dialogue and discourse with Your Saints. ||2||8||129||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੨੯)² ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Gourree Mehalaa 5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੦੭

ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ ॥

Milahu Piaarae Jeeaa ||

Meet with me, O my Dear Beloved.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੦)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Prabh Keeaa Thumaaraa Thheeaa ||1|| Rehaao ||

O God, whatever You do – that alone happens. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੦)² ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਿਆ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

Anik Janam Bahu Jonee Bhramiaa Bahur Bahur Dhukh Paaeiaa ||

Wandering around through countless incarnations, I endured pain and suffering in so many lives, over and over again.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੦)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥

Thumaree Kirapaa Thae Maanukh Dhaeh Paaee Hai Dhaehu Dharas Har Raaeiaa ||1||

By Your Grace, I obtained this human body; grant me the Blessed Vision of Your Darshan, O Sovereign Lord King. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੦)² ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਸੋਈ ਹੋਆ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ॥

Soee Hoaa Jo This Bhaanaa Avar N Kin Hee Keethaa ||

That which pleases His Will has come to pass; no one else can do anything.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੦)² ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਤੁਮਰੈ ਭਾਣੈ ਭਰਮਿ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿਆ ਜਾਗਤੁ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ॥੨॥

Thumarai Bhaanai Bharam Mohi Mohiaa Jaagath Naahee Soothaa ||2||

By Your Will, enticed by the illusion of emotional attachment, the people are asleep; they do not wake up. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੦)² ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਦਇਆਲਾ ॥

Bino Sunahu Thum Praanapath Piaarae Kirapaa Nidhh Dhaeiaalaa ||

Please hear my prayer, O Lord of Life, O Beloved, Ocean of mercy and compassion.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੦)² ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਅਨਾਥਹ ਕਰਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥੩॥

Raakh Laehu Pithaa Prabh Maerae Anaathheh Kar Prathipaalaa ||3||

Save me, O my Father God. I am an orphan – please, cherish me! ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੦)² ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਜਿਸ ਨੋ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸਨੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥

Jis No Thumehi Dhikhaaeiou Dharasan Saadhhasangath Kai Paashhai ||

You reveal the Blessed Vision of Your Darshan, for the sake of the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੦)² ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧੂਰਿ ਦੇਹੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਬਾਛੈ ॥੪॥੯॥੧੩੦॥

Kar Kirapaa Dhhoor Dhaehu Santhan Kee Sukh Naanak Eihu Baashhai ||4||9||130||

Grant Your Grace, and bless us with the dust of the feet of the Saints; Nanak yearns for this peace. ||4||9||130||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੦)² ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Gourree Mehalaa 5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੦੭

ਹਉ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥

Ho Thaa Kai Balihaaree ||

I am a sacrifice to those

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੧)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jaa Kai Kaeval Naam Adhhaaree ||1|| Rehaao ||

Who take the Support of the Naam. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੧)² ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਮਹਿਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀਐ ਜਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥

Mehimaa Thaa Kee Kaethak Ganeeai Jan Paarabreham Rang Raathae ||

How can I recount the praises of those humble beings who are attuned to the Love of the Supreme Lord God?

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੧)² ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਤਿਨਾ ਸੰਗਿ ਉਨ ਸਮਸਰਿ ਅਵਰ ਨ ਦਾਤੇ ॥੧॥

Sookh Sehaj Aanandh Thinaa Sang Oun Samasar Avar N Dhaathae ||1||

Peace, intuitive poise and bliss are with them. There are no other givers equal to them. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੧)² ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਜਗਤ ਉਧਾਰਣ ਸੇਈ ਆਏ ਜੋ ਜਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ॥

Jagath Oudhhaaran Saeee Aaeae Jo Jan Dharas Piaasaa ||

They have come to save the world – those humble beings who thirst for His Blessed Vision.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੧)² ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਉਨ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਰੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਸੰਤਸੰਗਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥੨॥

Oun Kee Saran Parai So Thariaa Santhasang Pooran Aasaa ||2||

Those who seek their Sanctuary are carried across; in the Society of the Saints, their hopes are fulfilled. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੧)² ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਤਾ ਕੈ ਚਰਣਿ ਪਰਉ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਿਹਾਲਾ ॥

Thaa Kai Charan Paro Thaa Jeevaa Jan Kai Sang Nihaalaa ||

If I fall at their Feet, then I live; associating with those humble beings, I remain happy.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੧)² ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਭਗਤਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਹੋਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥੩॥

Bhagathan Kee Raen Hoe Man Maeraa Hohu Prabhoo Kirapaalaa ||3||

O God, please be merciful to me, that my mind might become the dust of the feet of Your devotees. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੧)² ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

ਰਾਜੁ ਜੋਬਨੁ ਅਵਧ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਘਾਟਿਆ ॥

Raaj Joban Avadhh Jo Dheesai Sabh Kishh Jug Mehi Ghaattiaa ||

Power and authority, youth and age – whatever is seen in this world, all of it shall fade away.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੧)² ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਦ ਨਵਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਇਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿਆ ॥੪॥੧੦॥੧੩੧॥

Naam Nidhhaan Sadh Navathan Niramal Eihu Naanak Har Dhhan Khaattiaa ||4||10||131||

The treasure of the Naam, the Name of the Lord, is forever new and immaculate. Nanak has earned this wealth of the Lord. ||4||10||131||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੫) (੧੩੧)² ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੦੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 207

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *