Ang 101 to 200Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 156 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੫੬

Guru Granth Sahib Ang 156

Guru Granth Sahib Ang 156

Guru Granth Sahib Ang 156


Guru Granth Sahib Ang 156

ਏਕਸੁ ਚਰਣੀ ਜੇ ਚਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਕੀ ਧਾਵਸਿਤਾ ॥੩॥

Eaekas Charanee Jae Chith Laavehi Lab Lobh Kee Dhhaavasithaa ||3||

If you focus your consciousness on the Feet of the One Lord, what reason would you have to chase after greed? ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਜਪਸਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਚਸਿ ਮਨਾ ॥

Japas Niranjan Rachas Manaa ||

Meditate on the Immaculate Lord, and saturate your mind with Him.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੧:੧² – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਕਾਹੇ ਬੋਲਹਿ ਜੋਗੀ ਕਪਟੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kaahae Bolehi Jogee Kapatt Ghanaa ||1|| Rehaao ||

Why, O Yogi, do you make so many false and deceptive claims? ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੧:੧² – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸੁ ਇਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਣੀਤਾ ॥

Kaaeiaa Kamalee Hans Eiaanaa Maeree Maeree Karath Bihaaneethaa ||

The body is wild, and the mind is foolish. Practicing egotism, selfishness and conceit, your life is passing away.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਗੀ ਦਾਝੈ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਣੀਤਾ ॥੪॥੩॥੧੫॥

Pranavath Naanak Naagee Dhaajhai Fir Paashhai Pashhuthaaneethaa ||4||3||15||

Prays Nanak, when the naked body is cremated, then you will come to regret and repent. ||4||3||15||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੫) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Gourree Chaethee Mehalaa 1 ||

Gauree Chaytee, First Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੫੬

ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਲੁ ਮਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਰਿ ਦ੍ਰਿੜੁ ਚਿਤੁ ਕੀਜੈ ਰੇ ॥

Aoukhadhh Manthr Mool Man Eaekai Jae Kar Dhrirr Chith Keejai Rae ||

O mind, there is only the One medicine, mantra and healing herb – center your consciousness firmly on the One Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੬) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ਲੀਜੈ ਰੇ ॥੧॥

Janam Janam Kae Paap Karam Kae Kaattanehaaraa Leejai Rae ||1||

Take to the Lord, the Destroyer of the sins and karma of past incarnations. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੬) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬੁ ਭਾਈ ਰੇ ॥

Man Eaeko Saahib Bhaaee Rae ||

The One Lord and Master is pleasing to my mind.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੬) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਤੇਰੇ ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰਿ ਸਮਾਵਹਿ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thaerae Theen Gunaa Sansaar Samaavehi Alakh N Lakhanaa Jaaee Rae ||1|| Rehaao ||

In Your three qualities, the world is engrossed; the Unknowable cannot be known. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੬) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਸਕਰ ਖੰਡੁ ਮਾਇਆ ਤਨਿ ਮੀਠੀ ਹਮ ਤਉ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰੇ ॥

Sakar Khandd Maaeiaa Than Meethee Ham Tho Pandd Ouchaaee Rae ||

Maya is so sweet to the body, like sugar or molasses. We all carry loads of it.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੬) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਰਾਤਿ ਅਨੇਰੀ ਸੂਝਸਿ ਨਾਹੀ ਲਜੁ ਟੂਕਸਿ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ॥੨॥

Raath Anaeree Soojhas Naahee Laj Ttookas Moosaa Bhaaee Rae ||2||

In the dark of the night, nothing can be seen. The mouse of death is gnawing away at the rope of life, O Siblings of Destiny! ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੬) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਹਿ ਤੇਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਰੇ ॥

Manamukh Karehi Thaethaa Dhukh Laagai Guramukh Milai Vaddaaee Rae ||

As the self-willed manmukhs act, they suffer in pain. The Gurmukh obtains honor and greatness.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੬) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਜੋ ਤਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ ॥੩॥

Jo Thin Keeaa Soee Hoaa Kirath N Maettiaa Jaaee Rae ||3||

Whatever He does, that alone happens; past actions cannot be erased. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੬) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨ ਹੋਵਹਿ ਊਣੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ਰੇ ॥

Subhar Bharae N Hovehi Oonae Jo Raathae Rang Laaee Rae ||

Those who are imbued with, and committed to the Lord’s Love, are filled to overflowing; they never lack anything.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੬) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕੁ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਿਛੁ ਪਾਈ ਰੇ ॥੪॥੪॥੧੬॥

Thin Kee Pank Hovai Jae Naanak Tho Moorraa Kishh Paaee Rae ||4||4||16||

If Nanak could be the dust of their feet, then he, the ignorant one, might also obtain some. ||4||4||16||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੬) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Gourree Chaethee Mehalaa 1 ||

Gauree Chaytee, First Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੫੬

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥

Kath Kee Maaee Baap Kath Kaeraa Kidhoo Thhaavahu Ham Aaeae ||

Who is our mother, and who is our father? Where did we come from?

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਅਗਨਿ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰਿ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮਿ ਉਪਾਏ ॥੧॥

Agan Binb Jal Bheethar Nipajae Kaahae Kanm Oupaaeae ||1||

We are formed from the fire of the womb within, and the bubble of water of the sperm. For what purpose are we created? ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥

Maerae Saahibaa Koun Jaanai Gun Thaerae ||

O my Master, who can know Your Glorious Virtues?

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kehae N Jaanee Aougan Maerae ||1|| Rehaao ||

My own demerits cannot be counted. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥

Kaethae Rukh Birakh Ham Cheenae Kaethae Pasoo Oupaaeae ||

I took the form of so many plants and trees, and so many animals.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਹਿ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥

Kaethae Naag Kulee Mehi Aaeae Kaethae Pankh Ouddaaeae ||2||

Many times I entered the families of snakes and flying birds. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਹਟ ਪਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥

Hatt Pattan Bij Mandhar Bhannai Kar Choree Ghar Aavai ||

I broke into the shops of the city and well-guarded palaces; stealing from them, I snuck home again.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਅਗਹੁ ਦੇਖੈ ਪਿਛਹੁ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥

Agahu Dhaekhai Pishhahu Dhaekhai Thujh Thae Kehaa Shhapaavai ||3||

I looked in front of me, and I looked behind me, but where could I hide from You? ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥

Thatt Theerathh Ham Nav Khandd Dhaekhae Hatt Pattan Baajaaraa ||

I saw the banks of sacred rivers, the nine continents, the shops and bazaars of the cities.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਲੈ ਕੈ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਿ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਹਿ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥

Lai Kai Thakarree Tholan Laagaa Ghatt Hee Mehi Vanajaaraa ||4||

Taking the scale, the merchant begins to weigh his actions within his own heart. ||4||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਰਿ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥

Jaethaa Samundh Saagar Neer Bhariaa Thaethae Aougan Hamaarae ||

As the seas and the oceans are overflowing with water, so vast are my own sins.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਛੁ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥

Dhaeiaa Karahu Kishh Mihar Oupaavahu Ddubadhae Pathhar Thaarae ||5||

Please, shower me with Your Mercy, and take pity upon me. I am a sinking stone – please carry me across! ||5||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੫:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਜੀਅੜਾ ਅਗਨਿ ਬਰਾਬਰਿ ਤਪੈ ਭੀਤਰਿ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥

Jeearraa Agan Baraabar Thapai Bheethar Vagai Kaathee ||

My soul is burning like fire, and the knife is cutting deep.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੬:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥

Pranavath Naanak Hukam Pashhaanai Sukh Hovai Dhin Raathee ||6||5||17||

Prays Nanak, recognizing the Lord’s Command, I am at peace, day and night. ||6||5||17||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੭) ੬:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Chaytee Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Gourree Bairaagan Mehalaa 1 ||

Gauree Bairaagan, First Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੫੬

ਰੈਣਿ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਦਿਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥

Rain Gavaaee Soe Kai Dhivas Gavaaeiaa Khaae ||

The nights are wasted sleeping, and the days are wasted eating.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੮) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ ॥੧॥

Heerae Jaisaa Janam Hai Kouddee Badhalae Jaae ||1||

Human life is such a precious jewel, but it is being lost in exchange for a mere shell. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੮) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥

Naam N Jaaniaa Raam Kaa ||

You do not know the Name of the Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੮) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਮੂੜੇ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਹਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Moorrae Fir Paashhai Pashhuthaahi Rae ||1|| Rehaao ||

You fool – you shall regret and repent in the end! ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੮) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਤ ਨ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ ॥

Anathaa Dhhan Dhharanee Dhharae Anath N Chaahiaa Jaae ||

You bury your temporary wealth in the ground, but how can you love that which is temporary?

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੮) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥੨॥

Anath Ko Chaahan Jo Geae Sae Aaeae Anath Gavaae ||2||

Those who have departed, after craving for temporary wealth, have returned home without this temporary wealth. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੮) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਭਾਗਠੁ ਹੋਇ ॥

Aapan Leeaa Jae Milai Thaa Sabh Ko Bhaagath Hoe ||

If people could gather it in by their own efforts, then everyone would be so lucky.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) (੧੮) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੫੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Bairaagan Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 156

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *