Tav-Parsad-In-English

Tav-Parsad-In-English

Tav-Parsad-In-English

Tav-Parsad-In-English

Saraavaga Sudha Samooha Sidhaan Ke Dekhi Phiriao Ghari Jogi Jatee Ke ॥

Soora Suraaradan Sudha Sudhaadika Saanta Samooha Aneka Matee Ke ॥

Saare Hee Desa Ko Dekhi Rahiyo Mata Koaoo Na Dekheeata Paraan Patee Ke ॥

Sree Bhagavaan Kee Bhaaei Kripaa Hooaan Te Eeka Ratee Binu Eeka Ratee Ke ॥1॥21॥

Tav-Parsad-In-English

Maate Mataanga Jare Jar Saangi Anoop Autaanga Suraanga Savaare ॥

Kotti Turaanga Kuraanga Se Koodata Pauna Ke Gauna Ko Jaata Nivaare ॥

Bhaaree Bhujaan Ke Bhoop Bhalee Bidhi Niaavata Seesa Na Jaata Bichaare ॥

Eete Bhaee To Kahaa Bhaee Bhoopti Aanta Ko Naage Hee Paaei Padhaare ॥2॥22॥

Tav-Parsad-In-English

Jeet Phire Sabha Desa Disaan Ko Baajata Dhola Mridaanga Nagaare ॥

Guaanjata Goorha Gajaan Ke Suaandar Hiaansata Hee Haya Raaja Hajaare ॥

Bhoota Bhavikh Bhavaan Ke Bhoopti Kauna Gani Nahee Jaata Bichaare ॥

Sreepati Sree Bhagavaan Bhaje Binu Aanta Ko Aanta Ke Dhaam Sidhaare ॥3॥23॥

Tav-Parsad-In-English

Teeratha Nahaan Daeiaa Dama Daan Su Saanjama Nema Aneka Bisekhe ॥

Beda Puraan Kateba Kuraan Jimeena Jamaan Sabaan Ke Pekhe ॥

Pauna Ahaara Jatee Jata Dhaari Sabai Su Bichaara Hajaaraka Dekhe ॥

Sree Bhagavaan Bhaje Binu Bhoopti Eeka Ratee Binu Eeka Na Lekhi ॥4॥24॥

Tav-Parsad-In-English

Sudha Sipaaha Duraanta Dubaaha Su Saaji Sanaaha Durjaan Dalainage ॥

Bhaaree Gumaan Bhare Man Mai Kari Parbata Paankh Halai Na Halainage ॥

Tori Areena Marori Mavaasan Maate Mataangan Maan Malainage ॥

Sreepati Sree Bhagavaan Kripaa Binu Tiaagi Jahaanu Nidaan Chalainage ॥5॥25॥

Tav-Parsad-In-English

Beera Apaara Bade Bariaara Abichaarahi Saara Kee Dhaara Bhachhayaa ॥

Torata Desa Maliaanda Mavaasan Maate Gajaan Ke Maan Malayaa ॥

Gaarhe Garhaan Ke Torhanhaara Su Baatan Hee Chaka Chaara Lavayaa ॥

Saahibu Sree Sabha Ko Srinaaeika Jaachaka Aneka Su Eeka Divayaa ॥6॥26॥

Tav-Parsad-In-English

Daanva Dev Phaniaanda Nisaachar Bhoota Bhavikh Bhavaan Japainage ॥

Jeeva Jite Jala Mai Thala Mai Pala Hee Pala Mai Sabha Thaapa Thapainage ॥

Puaann Partaapan Baadhi Jaita Dhuni Paapan Kai Bahu Puaanja Khpainage ॥

Saadha Samooha Parsaann Phrii Jagi Satar Sabhai Aviloki Chapainage ॥7॥27॥

Tav-Parsad-In-English

Maanva Eiaandar Gajiaandar Naraadhipa Jouna Triloka Ko Raaju Karinage ॥

Kotti Eisanaan Gajaadika Daani Aneka Suaanbar Saaji Barinage ॥

Barhama Mahesur Bisanu Sacheepati Aanti Phase Jama Phaasi Parinage ॥

Je Nar Sreepati Ke Parsa Hain Paga Te Nar Pheri Na Deha Dharinage ॥8॥28॥

Tav-Parsad-In-English

Kahaa Bhayo Doaoo Lochan Mooaanda Kai Baitthi Rahiao Baka Dhaiaan Lagaaeiao ॥

Nahaata Phiriao Leeee Saata Samuaandarn Loka Gaeiao Parloka Gavaaeiao ॥

Baasu Keeao Bikhiaan So Baittha Ke Aaise Hee Aaisa Su Baisa Bitaaeiao ॥

Saachu Kahou Suna Lehu Sabhai Jin Parema Keeao Tin Hee Parbhu Paaeiao ॥9॥29॥

Tav-Parsad-In-English

Kaahooaan Lai Paahan Pooja Dhariao Siri Kaahooaan Lai Liaangu Gare Lattakaaeiao ॥

Kaahooaan Lakhiao Hari Avaachee Disaa Mahi Kaahooaan Pachhaaha Ko Seesa Nivaaeiao ॥

Koaoo Butaan Kou Poojata Hai Pasu Koaoo Mritaan Kou Poojan Dhaaeiao ॥

Koora Kriaa Aurjhiao Sabha Hee Jagu Sree Bhagavaan Kou Bhedu Na Paaeiao ॥10॥30॥