Sikh Holidays 2019

Sikh Holidays 2019

Sikh Jantri 2019  |  Gurpurab 2019  |  Puranmashi 2019  |  Masya 2019 | Panchami 2019 | Sangrand 2019

DAY DATE SIKH HOLIDAYS 2019
Saturday Jan 05, 2019 Guru Gobind Singh Birthday
Sunday Jan 13, 2019 Maghi – Lohri
Wednesday Mar 20, 2019 Holi
Thursday Mar 21, 2019 Hola Mohalla
Sunday Apr 14, 2019 Vaisakhi
Thursday Apr 18, 2019 Birthday of Guru Angad Dev
Sunday Jun 16, 2019 Martyrdom of Guru Arjan Dev Sahib
Sunday Oct 20, 2019 Birth of the Guru Granth
Saturday Oct 26, 2019 Diwali
Tuesday Nov 12, 2019 Guru Nanak Birthday
Sunday Nov 24, 2019 Martyrdom of Guru Tegh Bahadur Sahib