Basant Ki Vaar in English

Basant Ki Vaar in English

Basant Ki Vaar in English

Click here to read in Punjabi Click here to read in Hindi

Basant Ki Vaar in English


basant kee vaar mahal 5

ik-oNkaar satgur parsaad.
har kaa naam Dhi-aa-ay kai hohu hari-aa bhaa-ee.
karam likhantai paa-ee-ai ih rut suhaa-ee.
van tarin taribhavan ma-oli-aa amrit fal paa-ee.
mil saaDhoo sukh oopjai lathee sabh chhaa-ee.
naanak simrai ayk naam fir bahurh na Dhaa-ee. ||1||

panjay baDhay mahaabalee kar sachaa dho-aa.
aapnay charan japaa-i-an vich da-yu kharho-aa.
rog sog sabh mit ga-ay nit navaa niro-aa.
din rain naam Dhi-aa-idaa fir paa-ay na mo-aa.
jis tay upji-aa naankaa so-ee fir ho-aa. ||2||

kithhu upjai kah rahai kah maahi samaavai.
jee-a jant sabh khasam kay ka-un keemat paavai.
kahan Dhi-aa-in sunan nit say bhagat suhaavai.
agam agochar saahibo doosar lavai na laavai.
sach poorai gur updaysi-aa naanak sunaavai. ||3||1||

Basant Ki Vaar in English