Raag Mala in Hindi

Raag Mala in Hindi

Raag Mala in Hindi

Raag Mala in PunjabiRaag Mala in EnglishRaag Mala in Hindi

rwg mwlw ]

 

rwg eyk sMig pMc brMgn ] sMig Alwpih AwTau nµdn ] pRQm rwg BYrau vY krhI ] pMc rwgnI sMig aucrhI ] pRQm BYrvI iblwvlI ] puMinAwkI gwvih bMglI ] puin AslyKI kI BeI bwrI ] ey BYrau kI pwcau nwrI ] pMcm hrK idswK sunwvih ] bMgwlm mDu mwDv gwvih ]1] llq iblwvl gwvhI ApunI ApunI BWiq ] Ast puqR BYrv ky gwvih gwien pwqR ]1] duqIAw mwlkausk Awlwpih ] sMig rwgnI pwcau Qwpih ] goNfkrI Aru dyvgMDwrI ] gMDwrI sIhuqI aucwrI ] DnwsrI ey pwcau gweI ] mwl rwg kausk sMig lweI ] mwrU msqAMg myvwrw ] pRblcMf kausk auBwrw ] KauKt Aau Baurwnd gwey ] Ast mwlkausk sMig lwey ]1] puin AwieAau ihMfolu pMc nwir sMig Ast suq ] auTih qwn klol gwien qwr imlwvhI ]1] qylµgI dyvkrI AweI ] bsMqI sMdUr suhweI ] srs AhIrI lY Bwrjw ] sMig lweI pWcau Awrjw ] surmwnµd Bwskr Awey ] cMdRibMb mMgln suhwey ] srsbwn Aau Awih ibnodw ] gwvih srs bsMq kmodw ]