Raag Malaa in English

Raag Malaa in English

Click here to read in Punjabi Click here to read in Hindi

 

 


Raag Malaa in English

 

raag ayk sang panch barangan.
sang alaapeh aath-o nandan.
paratham raag bhairo vai karhee.
panch raagnee sang uchrahee.
paratham bhairvee bilaavalee.
punni-aakee gaavahi banglee.
pun aslaykhee kee bha-ee baaree.
ay bhairo kee paacha-o naaree.
pancham harakh disaakh sunaaveh.
bangaalam maDh maaDhav gaavahi. ||1||
lalat bilaaval gaavhee apunee apunee bhaaNt.
asat putar bhairav kay gaavahi gaa-in paatar. ||1||
dutee-aa maalka-usak aalaapeh.
sang raagnee paacha-o thaapeh.
goNdkaree ar dayvganDhaaree.
ganDhaaree seehutee uchaaree.
Dhanaasree ay paacha-o gaa-ee.
maal raag ka-usak sang laa-ee.
maaroo masatang mayvaaraa.
parabalchand ka-usak ubhaaraa.
kha-ukhat a-o bha-uraanad gaa-ay.
asat maalka-usak sang laa-ay. ||1||
pun aa-i-a-o hindol panch naar sang asat sut.
utheh taan kalol gaa-in taar milaavahee. ||1||
taylangee dayvkaree aa-ee.
basantee sandoor suhaa-ee.
saras aheeree lai bhaarjaa.
sang laa-ee paaNcha-o aarjaa.
surmaanand bhaaskar aa-ay.
chandarbimb manglan suhaa-ay.
sarasbaan a-o aahi binodaa.
gaavahi saras basant kamodaa.
asat putar mai kahay savaaree.
pun aa-ee deepak kee baaree. ||1||
kachhaylee patmanjree todee kahee alaap.
kaamodee a-o goojree sang deepak kay thaap. ||1||
kaalankaa kuntal a-o raamaa.
kamalkusam champak kay naamaa.
ga-uraa a-o kaanraa kal-yaanaa.
asat putar deepak kay jaanaa. ||1||
sabh mil sireeraag vai gaavahi.
paaNcha-o sang barangan laaveh.
bairaaree karnaatee Dharee.
gavree gaaveh aasaavaree.
tih paachhai sinDhvee alaapee.
sireeraag si-o paaNcha-o thaapee. ||1||
saaloo saarag saagraa a-or gond gambheer.
asat putar sareeraag kay gund kumbh hameer. ||1||
khastam maygh raag vai gaavahi.
paaNcha-o sang barangan laaveh.
sorath gond malaaree Dhunee.
pun gaavahi aasaa gun gunee.
oochai sur sooha-o pun keenee.
maygh raag si-o paaNcha-o cheenee. ||1||
bairaaDhar gajDhar kaydaaraa.
jableeDhar nat a-o jalDhaaraa.
pun gaavahi sankar a-o si-aamaa.
maygh raag putran kay naamaa. ||1||
khasat raag un gaa-ay sang raagnee tees.
sabhai putar raagann kay athaarah das bees. ||1||1||