Guru Granth Sahib Ang 133 (Page 133) – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੩

Guru Granth Sahib Ang 133 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੩

Guru Granth Sahib Ang 133

Guru Granth Sahib Ang 133

Guru Granth Sahib Ang 133


Guru Granth Sahib Ang 133

ਚਰਨ ਸੇਵ ਸੰਤ ਸਾਧ ਕੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥੩॥

Charan Saev Santh Saadhh Kae Sagal Manorathh Poorae ||3||

Serving at the Feet of the Holy Saints, all desires are fulfilled. ||3||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਘਟਿ ਘਟਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰੇ ॥੪॥

Ghatt Ghatt Eaek Varathadhaa Jal Thhal Meheeal Poorae ||4||

In each and every heart, the One Lord is pervading. He is totally permeating the water, the land, and the sky. ||4||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 133

ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨੁ ਸੇਵਿਆ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੫॥

Paap Binaasan Saeviaa Pavithr Santhan Kee Dhhoorae ||5||

I serve the Destroyer of sin, and I am sanctified by the dust of the feet of the Saints. ||5||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਭ ਛਡਾਈ ਖਸਮਿ ਆਪਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਈ ਠਰੂਰੇ ॥੬॥

Sabh Shhaddaaee Khasam Aap Har Jap Bhee Tharoorae ||6||

My Lord and Master Himself has saved me completely; I am comforted by meditating on the Lord. ||6||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੬:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 133

ਕਰਤੈ ਕੀਆ ਤਪਾਵਸੋ ਦੁਸਟ ਮੁਏ ਹੋਇ ਮੂਰੇ ॥੭॥

Karathai Keeaa Thapaavaso Dhusatt Mueae Hoe Moorae ||7||

The Creator has passed judgement, and the evil-doers have been silenced and killed. ||7||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੭:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਚਿ ਨਾਇ ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥੮॥੫॥੩੯॥੧॥੩੨॥੧॥੫॥੩੯॥

Naanak Rathaa Sach Naae Har Vaekhai Sadhaa Hajoorae ||8||5||39||1||32||1||5||39||

Nanak is attuned to the True Name; he beholds the Presence of the Ever-present Lord. ||8||5||39||1||32||1||5||39||

ਮਾਝ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੩੯) ੮:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 133

ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

Baareh Maahaa Maanjh Mehalaa 5 Ghar 4

Baarah Maahaa ~ The Twelve Months: Maajh, Fifth Mehl, Fourth House:

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੩

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੩

ਕਿਰਤਿ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥

Kirath Karam Kae Veeshhurrae Kar Kirapaa Maelahu Raam ||

By the actions we have committed, we are separated from You. Please show Your Mercy, and unite us with Yourself, Lord.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕਿ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ ॥

Chaar Kuntt Dheh Dhis Bhramae Thhak Aaeae Prabh Kee Saam ||

We have grown weary of wandering to the four corners of the earth and in the ten directions. We have come to Your Sanctuary, God.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਧੇਨੁ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥

Dhhaen Dhudhhai Thae Baaharee Kithai N Aavai Kaam ||

Without milk, a cow serves no purpose.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ ਦਾਮ ॥

Jal Bin Saakh Kumalaavathee Oupajehi Naahee Dhaam ||

Without water, the crop withers, and it will not bring a good price.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਨਾਹ ਨ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ ॥

Har Naah N Mileeai Saajanai Kath Paaeeai Bisaraam ||

If we do not meet the Lord, our Friend, how can we find our place of rest?

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਹਰਿ ਕੰਤੁ ਨ ਪ੍ਰਗਟਈ ਭਠਿ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ॥

Jith Ghar Har Kanth N Pragattee Bhath Nagar Sae Graam ||

Those homes, those hearts, in which the Husband Lord is not manifest-those towns and villages are like burning furnaces.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸ੍ਰਬ ਸੀਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣੁ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ ॥

Srab Seegaar Thanbol Ras San Dhaehee Sabh Khaam ||

All decorations, the chewing of betel to sweeten the breath, and the body itself, are all useless and vain.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆ ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਭਿ ਜਾਮ ॥

Prabh Suaamee Kanth Vihooneeaa Meeth Sajan Sabh Jaam ||

Without God, our Husband, our Lord and Master, all friends and companions are like the Messenger of Death.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ॥

Naanak Kee Baenantheeaa Kar Kirapaa Dheejai Naam ||

This is Nanak’s prayer: “Please show Your Mercy, and bestow Your Name.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ ॥੧॥

Har Maelahu Suaamee Sang Prabh Jis Kaa Nihachal Dhhaam ||1||

O my Lord and Master, please unite me with Yourself, O God, in the Eternal Mansion of Your Presence””. ||1||

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੧:੧੦ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 133

ਚੇਤਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਅਨੰਦੁ ਘਣਾ ॥

Chaeth Govindh Araadhheeai Hovai Anandh Ghanaa ||

In the month of Chayt, by meditating on the Lord of the Universe, a deep and profound joy arises.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਭਣਾ ॥

Santh Janaa Mil Paaeeai Rasanaa Naam Bhanaa ||

Meeting with the humble Saints, the Lord is found, as we chant His Name with our tongues.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸਹਿ ਗਣਾ ॥

Jin Paaeiaa Prabh Aapanaa Aaeae Thisehi Ganaa ||

Those who have found God-blessed is their coming into this world.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਜਣਾ ॥

Eik Khin This Bin Jeevanaa Birathhaa Janam Janaa ||

Those who live without Him, for even an instant-their lives are rendered useless.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿਚਿ ਵਣਾ ॥

Jal Thhal Meheeal Pooriaa Raviaa Vich Vanaa ||

The Lord is totally pervading the water, the land, and all space. He is contained in the forests as well.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁਖੁ ਗਣਾ ॥

So Prabh Chith N Aavee Kitharraa Dhukh Ganaa ||

Those who do not remember God-how much pain must they suffer!

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗੁ ਮਣਾ ॥

Jinee Raaviaa So Prabhoo Thinnaa Bhaag Manaa ||

Those who dwell upon their God have great good fortune.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੰਉ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ ॥

Har Dharasan Kano Man Lochadhaa Naanak Piaas Manaa ||

My mind yearns for the Blessed Vision of the Lord’s Darshan. O Nanak, my mind is so thirsty!

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਚੇਤਿ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਇ ਲਗਾ ॥੨॥

Chaeth Milaaeae So Prabhoo This Kai Paae Lagaa ||2||

I touch the feet of one who unites me with God in the month of Chayt. ||2||

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੨:੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 133

ਵੈਸਾਖਿ ਧੀਰਨਿ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ ॥

Vaisaakh Dhheeran Kio Vaadteeaa Jinaa Praem Bishhohu ||

In the month of Vaisaakh, how can the bride be patient? She is separated from her Beloved.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਵਿਸਾਰਿ ਕੈ ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੁ ॥

Har Saajan Purakh Visaar Kai Lagee Maaeiaa Dhhohu ||

She has forgotten the Lord, her Life-companion, her Master; she has become attached to Maya, the deceitful one.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਨ ਸੰਗਿ ਧਨਾ ਹਰਿ ਅਵਿਨਾਸੀ ਓਹੁ ॥

Puthr Kalathr N Sang Dhhanaa Har Avinaasee Ouhu ||

Neither son, nor spouse, nor wealth shall go along with you-only the Eternal Lord.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪਲਚਿ ਪਲਚਿ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਧੈ ਮੋਹੁ ॥

Palach Palach Sagalee Muee Jhoothai Dhhandhhai Mohu ||

Entangled and enmeshed in the love of false occupations, the whole world is perishing.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਇਕਸੁ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਅਗੈ ਲਈਅਹਿ ਖੋਹਿ ॥

Eikas Har Kae Naam Bin Agai Leeahi Khohi ||

Without the Naam, the Name of the One Lord, they lose their lives in the hereafter.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦਯੁ ਵਿਸਾਰਿ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

Dhay Visaar Viguchanaa Prabh Bin Avar N Koe ||

Forgetting the Merciful Lord, they are ruined. Without God, there is no other at all.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥

Preetham Charanee Jo Lagae Thin Kee Niramal Soe ||

Pure is the reputation of those who are attached to the Feet of the Beloved Lord.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) ੩:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 133